Centos 7 Üzerine Zabbix Kurulumu

Zabbix açık kaynak kodlu kurumsal düzeyde bir izleme uygulamasıdır aktif ve pasif bir şekilde izleme yapılabilmektedir. Zabbix ile sunucular,ağ cihazları, sanal sunucu gibi sistemleri izleyebilirsiniz. Zabbix çok büyük işlemler için ölçeklendirilebilmektedir. BT alt yapılarının ihtiyaçlarını karşılamakta üzerine yoktur.Tüm popüler işletim sistemleri ile çalışmaktadır.Otomatik cihaz denetimi ile kolay bir şekilde ekleme çıkartma yapabilirsiniz.Aynı zamanda sistemde bir sorun olduğu zaman yada sistemin durumunu size Mail ve SMS ilede ulaştırabilmektedir aynı zamanda web üzerindende ulaşabilirsiniz.

Gerekenler

Zabbix kurulumu için sistemde LAMP yada LEMP olması gerekmektedir.

Centos 7 Üzerine Nginx, MySQL, PHP (LEMP) Kurulumu

Sunucu Taraflı Yapılandırma

Ön tanımlı olarak yum ile kurayım gibi birşey yapamıyoruz bu yüzden EPEL kütüphanesini sisteme eklememiz gerekiyor.

yum install epel-release

Ardından zabbix için gerekenleri ekleyip kuruluma başlayacağız

rpm --import http://repo.zabbix.com/RPM-GPG-KEY-ZABBIX
rpm -Uv http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-2.4-1.el7.noarch.rpm

Zabbix ve geri kalan ayarlar için kurulumu yapıyoruz.

yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gateway

Zabbix için Veritabanı kurulumunu yapalım

mysql -u root -p

giriş yaptıktan sonra mysql komutlarını yazalım veritabanını oluşturalım ve gerekli olan kullanıcıyı veritabanına ekleyelim

create database zabbixd character set utf8;
grant all privileges on zabbixd.* to 'zabbixdbuser'@'localhost' identified by 'sifre';
flush privileges;
exit

veritabanını oluşturduk ve kullanıcıyı ekledik.Veritabanını sisteme ekleme zamanımız geldi bunun için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz 3 tane SQL eklemesi yapacağız

mysql -u zabbixdbuser -p zabbixd < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.4.5/create/schema.sql
mysql -u zabbixdbuser -p zabbixd < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.4.5/create/images.sql
mysql -u zabbixdbuser -p zabbixd < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.4.5/create/data.sql

Server ayarlarına gelelim vhost ayarlaması yapmamız gerekiyor aşağıdaki örnek yapılandırmadan faydalanabilirsiniz.

server {
 listen 80;

 server_name zabbix.mertcangokgoz.com;

 root /home/mertcangokgoz.com/zabbix;

    location / {
      index index.php index.html index.htm;
      try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }

  location ~ .php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php5-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }

 location ~ /.ht {
  deny all;
 }
}

zabbixe veritabanı ayarlarını yapalım ve bilgileri girelim

Dosya : /etc/zabbix/zabbix_server.conf

DBName=zabbixd

DBUser=zabbixdbuser

DBPassword=şifre

PHP için ayarları yapalım.

Dosya : /etc/php.ini

max_execution_time = 600
max_input_time = 600
memory_limit = 256M
post_max_size = 32M
upload_max_filesize = 16M
date.timezone = Europe/Istanbul

PHP yeniden başlatalım ve yaptığımız ayarlamalar geçerli olsun böylelikle zabbix php taraflı hata vermesinin önüne geçeceğiz.

systemctl restart php-fpm

daha sonradan firewalld üzerinden izin verme işlemini gerçekleştiriyoruz.

firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
systemctl restart firewalld

Tüm herşey bitti sistemdeki servislerini başlatalım bazılarınıda yeniden başlatıp ayarların geçerli olmasını sağlayalım.Bundan sonra web tarafında işlemler yapacaksınız.Veritabanı ayarı kullanıcı giriş ayarı vs

systemctl start zabbix-server
systemctl start zabbix-agent
systemctl restart nginx
systemctl restart mysqld
systemctl enable zabbix-server
systemctl enable zabbix-agent

web taraflı ayarlamalar için ise nereyi belirlediyseniz orayı kullanacaksınız daha açık bir şekilde söyleyeyim nasıl ya ip adresinden yada ayarladığınız domain/subdomainden ayarları yapacaksınız.

http://ipadresi/zabbix yada yada yada http://ipadresi/

Web taraflı ayarlarını anlatmayacağım çünkü el ile yapılacak olan ayarları biz sunucu tarafında yaptık.Onaylayıp tamamlamanız yetecek ve sadece kullanıcı oluşturmanız işlemi tamamlatacak.Bilgileri toplayacak ana sunucu dışında başka sistemleride izlemek isteyebilirsiniz.Bunun için aşağıdakileri yapabilirsiniz.Zabbixin sadece Agent paketini kurmanız yeterli

rpm --import http://repo.zabbix.com/RPM-GPG-KEY-ZABBIX
rpm -Uv http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-2.4-1.el7.noarch.rpm
yum install zabbix-agent -y

Debian tabanlı sistemlere kurmak istersenizde

sudo apt-get install zabbix-agent

Clientlerin ayarlamalarını yapmak içinde

nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

içerisindeki şu satırları sunucunuzun ip adresine göre düzenleyin

[...]
Server=24.78.9.223
ServerActive=24.78.9.223
#agent kurulu olduğu sunucunun ana bilgisayar adresi #
Hostname=sv2.mertcangokgoz.com
[...]

Kayıt edip çıkıyoruz daha sonra servisleri başlatıyoruz.

Debian tabanlı sistemler için

sudo service zabbix-agent start

Centos 7 için

systemctl start zabbix-agent
systemctl enable zabbix-agent

Sisteme Dahil etmek için ise aşağıdakileri yapalım

Configuration -> Hosts. kısmına giriş yapıyoruz ve Create Host butonuna basıyoruz.Açılan panelde Hostname kısmına agent kullandığınız hostnameyi giriyorsunuz.Gruplama seçeneklerinden sunucunuz ney ise artık onları seçiyorsunuz linux servers,virtual machine,templates vs vs bir sürü seçenek olarak sunucunuz ne ile ilgili ise onu seçin

Tamplates kısmından Link New Templates kısmından Select diyip açılan panelden

 • Template App SSH Service
 • Template OS Linux

Add diyip Update seçeneğine basıyorsunuz.

Artık eklediğiniz client sistemde gözükecek ve sistem bilgileri toplamaya başlayacak.Detaylı olarak neler yapabileceğinizi merak ediyorsanız Zabbix Dokümantasyonuna bakabilirsiniz.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın