Ookla Speedtest Tracker: İnternet Performansınızı Kontrol Edin

Speedtest Tracker, Ookla’nın Speedtest hizmeti ile hız testi kontrolleri yapan, kendi kendine barındırılan bir internet performans izleme uygulamasıdır.

Speedtest Tracker’ın ana kullanım amacı, internet performansınızın bir geçmişini oluşturmaktır, böylece İSS’nizin reklamı yapılan oranlarını alamadığınızda ISP’yi bilgilendirilebilirsiniz ve gerekli önlemi öncesinde alabilirsiniz.

Kurulumu oldukça basittir, docker compose ile sistemlerinize dahil edebilirsiniz.

---
services:
 speedtest-tracker:
  image: lscr.io/linuxserver/speedtest-tracker:latest
  ports:
   - '8080:80'
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - DB_CONNECTION=pgsql
   - DB_HOST=db
   - DB_PORT=5432
   - DB_DATABASE=speedtest_tracker
   - DB_USERNAME=speedy
   - DB_PASSWORD=h9eZrJGQ9nx00NrnO3tQAjQN
  volumes:
   - speedtest-config:/config
  restart: unless-stopped
  depends_on:
   - db
 db:
  image: postgres:latest
  restart: always
  environment:
   - POSTGRES_DB=speedtest_tracker
   - POSTGRES_USER=speedy
   - POSTGRES_PASSWORD=h9eZrJGQ9nx00NrnO3tQAjQN
  volumes:
   - speedtest-db:/var/lib/postgresql/data
volumes:
 speedtest-config: 
 speedtest-db: 
YAML

Kurulumun tamamlanmasının ardından aşağıdaki ön tanımlı giriş bilgilerini kullanabilirsiniz

 • Kullanıcı Adı: admin@example.com
 • Parola: password

Uygulamaya giriş yaptığınızda ilk iş olarak Users altında yer alan ön tanımlı kullanıcı bilgilerini değiştirmek olsun, hemen ardından ise General altında aşağıdaki ayarları değiştirmek.

Burada zamanlama olarak 4 saatte bir veya 6 saatte bir olacak şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Sunucu seçiminde ise minimum 2 adet olacak şekilde seçim yapın, seçim yapmazsanız sizin yerinize gecikmesi en düşük olanı seçecektir.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın