Sistem Yönetimi

NGINX Reverse Proxy Üzerinden Grafana’ya Erişim

29 Haziran 2020

NGINX Reverse Proxy Üzerinden Grafana’ya Erişim

Grafana kardeşimiz öncelikli olarak NGINX arasında çalışmak için ayarlanmadığı için ufak bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu ayarı yapmak için /etc/grafana/grafana.ini aşağıdaki değişikliği yapın

[server]
http_port = 3000
domain = metrics.mertcangokgoz.com
root_url = 

Ardından NGINX üzerinde yeni bir conf dosyası açıp aşağıdaki eklemeyi yapın ve servisi yeniden başlatın.

server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;

    server_name metrics.mertcangokgoz.com;
    root /usr/share/grafana/;

    # SSL
    ssl_certificate /root/.acme.sh/metrics.mertcangokgoz.com/fullchain.cer;
    ssl_certificate_key /root/.acme.sh/metrics.mertcangokgoz.com/metrics.mertcangokgoz.com.key;
    ssl_trusted_certificate /root/.acme.sh/metrics.mertcangokgoz.com/fullchain.cer;

    # security
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade" always;
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;

    # . files
    location ~ /\.(?!well-known) {
        deny all;
    }

    # logging
    access_log /var/log/nginx/metrics.mertcangokgoz.com.access.log;
    error_log /var/log/nginx/metrics.mertcangokgoz.com.error.log warn;

    # reverse proxy
    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000/;
        proxy_set_header Host $host;
    }
    # additional config
    include /etc/nginx/general.conf;
}

# subdomains redirect
server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;

    server_name *.metrics.mertcangokgoz.com;

    # SSL
    ssl_certificate /root/.acme.sh/metrics.mertcangokgoz.com/fullchain.cer;
    ssl_certificate_key /root/.acme.sh/metrics.mertcangokgoz.com/metrics.mertcangokgoz.com.key;
    ssl_trusted_certificate /root/.acme.sh/metrics.mertcangokgoz.com/fullchain.cer;

    return 301 https://metrics.mertcangokgoz.com$request_uri;
}

# HTTP redirect
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name .metrics.mertcangokgoz.com;

    location / {
        return 301 https://metrics.mertcangokgoz.com$request_uri;
    }
}

Servisi yeniden başlattığınızda site subdomain üzerinden erişilebilir hale gelmiş olacaktır.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x