Debian Sistem Yönetimi

Prometheus Kurulumu Ve Yapılandırılması

30 Haziran 2020

Prometheus Kurulumu Ve Yapılandırılması

Sistemleri izlemek için çok doğru bir uygulama tercih ettiğinizi şimdiden söyleyeyim, bu uygulama piyasadaki diğerlerine göre efsane ötesi işler sunar.

Nasıl Kurulur?

Sisteme öncelikli olarak yeni birer kullanıcı açıyoruz.

useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus
mkdir /etc/prometheus
mkdir /var/lib/prometheus
chown prometheus:prometheus /etc/prometheus
chown prometheus:prometheus /var/lib/prometheus

Sistem dosyalarını indirip gerekli yerlere çıkartalım

curl -LO https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.19.2/prometheus-2.19.2.linux-amd64.tar.gz
tar -xvf prometheus-2.19.2.linux-amd64.tar.gz
mv prometheus-2.19.2.linux-amd64 prometheus

Çıkartılan dosyaları gereken izinlerle birlikte düzenleyelim ve taşıyalım.

cp prometheus/prometheus /usr/local/bin/
cp prometheus/promtool /usr/local/bin/
chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/prometheus
chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/promtool

cp -r prometheus/consoles /etc/prometheus
cp -r prometheus/console_libraries /etc/prometheus
chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/consoles
chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/console_libraries

Prometheus Yapılandırma

Şimdi sıra geldi izlenecek yerleri eklemeye bunun için prometheus.yml dosyasını düzenlemeliyiz.

nano /etc/prometheus/prometheus.yml

Şu şekilde ekliyoruz

# Global config
global:
  scrape_interval: 10s
  scrape_timeout: 10s

scrape_configs:
  - job_name: 'prometheus'
    scrape_interval: 15s
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']

Yetkisinide bizim kullanıcı için verelim.

chown prometheus:prometheus /etc/prometheus/prometheus.yml

Servisini yapılandıralım

nano /etc/systemd/system/prometheus.service

İçerisine aşağıdakini ekliyoruz.

[Unit]
Description=Prometheus systemd service unit
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=prometheus
Group=prometheus
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
--storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus \
--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
--web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries \
--web.enable-admin-api \
--web.listen-address=localhost:9090 \
--web.external-url=http://localhost:9090

SyslogIdentifier=prometheus
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Servisi başlatıyoruz.

systemctl daemon-reload
systemctl start prometheus

Artık servisleri izlemek için gereken eklemeleri yapabilirsiniz, ayrıca Prometheus Node Exporter Kullanarak Linux Sunucuların İzlenmesi makalesine göz atabilir, izlemek için kullanılacak olan agenti sistemlerinize dahil edebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x