Microsoft SQL Server OneDrive’a Nasıl Yedeklenir?

OVH yangınından hemen sonra yedeklemenin ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır, bugün sizlere özellikle Microsoft SQL Server üzerindeki yedeklerinizi basit bir şekilde OneDrive üzerine nasıl aktarabileceğinizi göstereceğim.

Bildiğiniz gibi date.exe, geçerli tarihi Yıl, Ay, Gün, Saat, Dakika, Saniye cinsinden veren yardımcı bir programdır. Bu vereceğim betiği SQL Server üzerine konumlandıracaksınız ve yerel ip adresinden haberleştirecek siniz.

@ECHO OFF
SETLOCAL
 
for /F "tokens=1-7 delims==," %%a in ('date.exe') do (set DATE=%%a-%%b-%%c& set TIME=%%d:%%e:%%f)
echo %DATE%
echo %TIME%
 
SqlCmd -E -S 127.0.0.1 -h-1 -W -Q "SET NoCount ON; SELECT Name FROM master.dbo.sysDatabases WHERE [Name] NOT IN ('master','model','msdb','tempdb')" > databases.lst
FOR /F "tokens=*" %%I IN (databases.lst) DO (
	ECHO SQL_B1: %%I
	SqlCmd -E -S 127.0.0.1 -Q "BACKUP DATABASE [%%I] TO Disk='e:\Backup\SQL_B1\sql_backup_%DATE%_%%I.bak'"
	ECHO.
)
IF EXIST "databases.lst" DEL /F /Q "databases.lst"
 
attrib +U -P e:\Backup /s
 
ENDLOCAL

Yedekleme yaptığınız klasörü OneDrive’a linklemeyi ve senkronizasyon yapacak şekilde ayarlamayı unutmayın. Ayrıca bu özellik kullanıcı sadece oturum açmışsa çalışır. Betiği direk olarak indirmek isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın