Let’s Encrypt ile Web Server Yapılandırma

Internet Security Research Group (ISRG) tarafından yürütülen bir proje olarak geçtiğimiz aylarda karşımıza çıkmaktadır. Transport Layer Security encryption (TLS) için ücretsiz olarak SSL sertifikası sağlamaktadırlar. Let’s Encrypt kurulum sırasındaki karmaşanın önüne geçmek ve kullanıcıyı yoran bir çok işlevi otomatikleştiren bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Web siteleriniz için ücretsiz bir şekilde bu sertifikayı kullanabilirsiniz. Ancak bu projede tarafınıza verilecek olan sertifikanın süresi 90 gündür. Bu sürenin bitiminde sertifikanız otomatik olarak geçersiz hale gelecektir. Proje Electronic Frontier Foundation (EFF), Mozilla Foundation ve University of Michigan tarafından desteklenmektedir.

Öncelikle sisteme kurulum ile ilgili gereken paketleri indirerek başlayalım

sudo su
apt-get update && apt-get upgrade
apt-get install git
git clone https://github.com/certbot/certbot
cd certbot

Ardından klasör içerisinde aşağıdaki komutu web sitenize göre düzenleyerek veriniz.

./certbot-auto certonly -d siteadresi.com -d www.siteadresi.com --server https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory

Oluşturulan sertifikalar aşağıdaki dosya yolunda bulunmaktadır.

/etc/letsencrypt/live/siteadresi.com/

sertifikalar ise şu şekilde kullanılacaktır.

 • privkey.com aşağıdaki parametlerde kullanılacak olan dosyamızdır
  • Apache = SSLCertificateKeyFile
  • Nginx = ssl_certificate_key
 • cert.pem aşağıdaki parametrede kullanılacak olan dosyamızdır
  • Apache = SSLCertificateFile
 • chain.pem aşağıdaki parametrede kullanılacak olan dosyamızdır
  • Apache = SSLCertificateChainFile
 • fullchain.pem aşağıdaki parametrede kullanılacak olan dosyamızdır
  • Nginx = ssl_certificate

Apache Örnek yapılandırma

<VirtualHost 192.168.0.1:443>
DocumentRoot /var/www/html
ServerName www.yourdomain.com
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/siteadresi.com/cert.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/siteadresi.com/privkey.pem
SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/siteadresi.com/chain.pem
</VirtualHost>

Nginx Örnek yapılandırma

server {
  listen 443 ssl;
  server_name www.siteadresi.com;
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/siteadresi.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/siteadresi.com/privkey.pem;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
  ...
}

Olacak şekilde ayarlaması yapıldığı taktirde 90 gün geçerli ücretsiz SSL tarafınıza sunulacak ve kullanıma başlayacaksınız.Yapılandırmaların geçerli olabilmesi için web server uygulamanızı yeniden başlatmanız gerekmektedir.

Apache

service apache2 restart

Nginx

service nginx restart

Peki 90 gün sonunda ne yapmamız gerekiyor ?

Telaşlanmayın http ye geçmenize gerek yok sadece SSL yenilemeniz gerekiyor bunun için ise aşağıdaki komutu verdiğiniz taktirde sorununuz çözülecektir.

./certbot-auto certonly -d siteadresi.com -d www.siteadresi.com --server https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory

her 3 ayda bir bu işlemi yerine getirmeniz gerekiyor.Buna çözüm olarakda cron job işimizi görecektir.

crontab -e

komutumuzu veriyoruz açılan yere aşağıdaki parametreyi ekleyelim bu parametre her 3 ayda bir çalışacak şekilde ayarlanmıştır.

30 03 01 */3 * /usr/local/bin/renew.sh >/dev/null 2>&1

Dosya: renew.sh

sudo su
cd ~ && cd letsencrypt
./letsencrypt-auto certonly -d siteadresi.com -d www.siteadresi.com --server https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
service nginx restart

gereken yerleri kendi sitenize göre düzenleyebilirsiniz.(web server tipi ve site adresiniz)Çalıştığını gözlemledikten sonra rahatlıkla kullanabileceğiniz bir sistem haline gelecek ve her 3 ayda otomatik olarak yenilenecektir.Herhangi bir ek ayar yapmanıza gerek yoktur.Otomatik olarak yeni keyler yerlerini alacaktır.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

“Let’s Encrypt ile Web Server Yapılandırma” üzerine 3 yorum

  • Testlerin aynısını gerçekleştirdim, herhangi bir sorun çıkmıyor. SSL düzgün bir şekilde çalışıyor. Güle güle kullanın. Varnish ile birlikte Let’s Encrypt kullanabilirsiniz herhangi bir sorun çıkmaz.

  • Evet, yorum yazdıktan sonra tekrar kontrol ettim conf dosyasının ismini yanlış yazmışım gözümden kaçmış sanırım başına www eklemişim sorunu çözdüm teşekkür ederim geri dönüşünüz için.

Yorum yapın