December 07, 2015

Javascript ile Toplama ve Ortalama Bulma

Javascript dilinde basit algoritmaları gerçekleştirmek oldukça kolaydır.Pek çok dilde olduğu gibi javascriptdede yazacağız artık standartlaşmaya başladı diyebiliriz.Kullanıcıdan sayıları alabilmek adına prompt komutunu kullanacağız for döngüsü ile yaklaşık kaç adet sayı gireceğini kullanıcının belirlemesini istiyorum.Örnek kodumuz ise aşağıdaki gibidir.

<script>
  var sum = 0;
  var count_for = parseInt(prompt("Kaç Tane Sayı Toplanacak"));
  for (var i = 1; i <= count_for; i++) {
    var number = prompt(i + ".Sayi");
    document.write(i + ".number = " + number + "<br />");
    sum = sum + parseInt(number);
  }
  avg = parseInt(sum) / count_for;

  document.write("<br />Sum : " + sum);
  document.write("<br />Avg : " + avg);
</script>

Bir şeyler bu yazıda doğru ya da eksik değil mi? Düzenleyin ve pull request Oluşturun