hetzner online yüksek çözünürlüklü logo, hetzner cloud logo, hetzner ip ayarları

Hetzner Sunucularda Statik IP Nasıl Yapılandırılır?

Benden destek istenen bir noktada çok fazla gelen sorulardan bir tanesini yanıtlamak istiyorum. Özellikle Hetzner Cloud makinelerinde DHCP üzerinden IP aldığını ancak kuracakları uygulamaların Statik IP üzerinde çalıştığını bahsediyorlar. Normal şartlar altında MAC adresine tanımlı olduğu için IP adresleri Hetzner üzerinde değişmez.

Dedicated’de kullansanız MAC değiştirmediğiniz sürece(ki değiştirdiğiniz an makine kapatılır) aynı IP adresi alınır. ESXi gibi sanallaştırma uygulamaları kurduğunuz zaman sub mac tanımlaması yapsanız bile ana makina IP’si değişmez.

Sabitleme aşamasında /etc/network/interfaces dosyası içerisini aşağıdaki gibi değiştirmeniz gerekiyor. Bu noktada size verilen ip adresini tanımlamalısınız.

root@main:/etc/network# cat interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5)

# Include files from /etc/network/interfaces.d:
#source /etc/network/interfaces.d/*
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 135.181.105.78
    netmask 255.255.255.255
    gateway 172.31.1.1
    pointopoint 172.31.1.1
    dns-nameservers 213.133.98.98 213.133.99.99 213.133.100.100


iface eth0 inet6 static
    address 2a01:4f9:c010:d8b8::1
    netmask 64
    gateway fe80::1

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

Ardından kayıt edip çıkış yapın, sunucuyu yeniden başlattığınızda tekrar DHCP olarak yapılandırdığını göreceksiniz bunu iptal etmek için touch /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg diyorsunuz ve içerisine aşağıdakini ekliyorsunuz.

root@main:/etc/network# cat /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg
network:
 config: disabled

Otomatik yapılandırma dosyasını interfaces.d içerisinde yer aldığını ve kalıcı olarak silmeyi unutmayın.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

NGINX’de Wordpress REST API Rota Ayarları

Next Post

Docker ile Gitea Git Sunucusu Nasıl Kurulur?

Comments 2
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Read next
1
Share