Docker ile Gitea Git Sunucusu Nasıl Kurulur?

Gitea ile kendinize özgü kişiselleştirilmiş git sunucusu kurabilir, repolarınızı kendi bünyenizde barındırabilir siniz. Normalde kurulum biraz daha uzun ancak Docker kullanarak bu kurulumu sancısız atlatmak ve çok basit bir şekilde kullanmak mümkün

Resmi belgelendirmede paylaşılan docker-compose.yml dosyasının aksine ben uygulamayı lokalde çalıştırmayı seçtim ve dışarıya da NGINX ile açma yoluna gittim. Çalıştırmak için;

docker-compose up -d

Düzenlediğim dosya şu şekilde

version: "3"

networks:
 gitea:
  external: false

volumes:
 gitea:
  driver: local


services:
 server:
  image: gitea/gitea:latest
  container_name: gitea
  environment:
   - USER_UID=1000
   - USER_GID=1000
   - DB_TYPE=postgres
   - DB_HOST=db:5432
   - DB_NAME=gitea
   - DB_USER=gitea
   - DB_PASSWD=change-me
  restart: always
  networks:
   - gitea
  volumes:
   - gitea:/data
   - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
  ports:
   - "127.0.0.1:3000:3000"
   - "22:22"
  depends_on:
   - db

 db:
  image: postgres:latest
  restart: always
  environment:
   - POSTGRES_USER=gitea
   - POSTGRES_PASSWORD=change-me
   - POSTGRES_DB=gitea
  networks:
   - gitea
  volumes:
   - ./postgres:/var/lib/postgresql/data

Hemen ardından kullandığım, NGINX yapılandırma dosyası ise şu şekilde

server {
  listen         443 ssl http2;
  listen         [::]:443 ssl http2;
  server_name       git.mertcan.dev;
  root          /var/www/git.mertcan.dev/public;

  # SSL
  ssl_certificate     /root/.acme.sh/mertcan.dev/fullchain.cer;
  ssl_certificate_key   /root/.acme.sh/mertcan.dev/mertcan.dev.key;
  ssl_trusted_certificate /root/.acme.sh/mertcan.dev/fullchain.cer;

  # reverse proxy
  location / {
    proxy_pass http://localhost:3000;
  }

}

Ardından NGINX yeniden başlattığınız anda kurulum ekranı karşınıza çıkacak, gerisi size kalmış durumda. Gitea uygulaması üzerinde yapacağınız değişiklikler için /var/lib/docker/volumes/gitea_gitea/_data/gitea/conf/ yolu içerisinde yer alan app.ini dosyasını değiştiriniz.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın