Faydalı Git Komutları

Temel git komutları

#KomutAçıklama
1git initGeçerli dizini git reposu olarak ayarla
2git clone git@github/username/repo.gitBilgisayarda yerel olarak repo mevcut değilse, bilgisayara klonlayarak indirelim
3git checkout -b <branchname>branchname adında yeni bir dal oluşturur, -b komutu ile oluşturulan bu dal’a geçiş yapar.
4git add .Yerel dizindeki dosyaları ekle
5git commit -m “ilk surum babo”Depoya gönderilecek dosyaların bir açıklama ile commit edilmesi
6git push origin masterBilgisayarda ki git deposunda bulunan dosyaların master dalına gönderilmesi
7git pull origin master –allow-unrelated-historiesProjeyi ana repo ile senkronize eder ve geçmiş ile birlikte birleştirir.
8git remote rm <repo>Belirtilen uzak repoyu siler
9git remote -vMevcut uzak repoları kontrol et

Uzak sunucu işlemlerimiz

#KomutAçıklama
1git remote add upstream git@github/username/repo.gitUzak depo git reposunu ekler
2git fetch upstreamDeponuzda bulunan her şeyi senkronize eder.
3git pull upstream masterDeponuzu yerel bilgisayarınıza çeker ve her şeyi senkronize eder.
4git fetch origin && git reset –hard origin/master && git clean -f -dYerel değişimlerin üzerine yaz ve uzak sunucu ile senkronize et
5git branch –merged masterMaster ile birleştirilen son branch’ları göster

Diğer kullanışlı komutlarımız

#KomutAçıklama
1git branch –merged master | grep -v ‘^*’ | xargs -n 1 git branch -dMaster ile birleştirilmiş branch’ları kaldır
2git branch -d <branchname>Yerel bilgisayardaki branch’ı kaldır
3git branch -aUzak ve yerel branch’ları listele
4git ls-files –others -i –exclude-standardYok sayılan bütün dosyaları göster
5git branch -m [<eski-branchname>] <yeni-branchname>Branchı yeniden adlandır
6git checkout <silinen-commit>^ — <dosya-yolu>Silinen dosyayı geri getirmek
7 git log -10 Son 10 commiti listele
8git stashDosyaları commit etmeden mevcut durumlarını kayıt etmek

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın