Django Komutları

Django uygulaması geliştirirken özellikle kullandığımız komut ve kısayollar bu belgede gösterilmiştir.

#KomutAçıklama
1./manage.py makemigrations Django’ya modellerinde değişiklik yaptığınızı ve bu değişikliklerin saklanmasını istediğinizi söyler.
2./manage.py sqlmigrateAdlandırılan migrasyonda SQL komutlarını ekrana yazdırır. Aktif bir veritabanı bağlantısı gerektirir.
3./manage.py checkVeri tabanına dokunmadan ve herhangi bir migrasyon yapmadan sorunları tespit etmek için kullanılır.
4./manage.py migrateuygulanmamış tüm migrasyonları alır ve veritabanınıza uygular. Modelde yapılan bütün değişiklikleri veri tabanına yazmakla görevlidir.
5./manage.py dumpdata –exclude auth.permission –exclude contenttypes > db.json Veritabanı yedeğini .json formatı olarak alır.
6./manage.py loaddata db.jsonVeritabanı yedeğinden geri yükleme.

Python 3 sürümü üzerine temel kurulum ve virtualenv ayarlama

#KomutAçıklama
1virtualenv -p python3 envSanal ortam oluşturmak için gerekli olan klasörü oluşturur
2source env/bin/activateSanal ortamı etkinleştirmek için kullanılır
3pip install djangoEtkinleştirdiğimiz sanal ortamımızda django uygulamamızı kurar
4pip install -r requirements.txtDjango bağımlılıklarının requirements.txt aracılığı ile kurulumu
5django-admin.py startproject testtest adında yeni bir proje başlatır.
6./manage.py runserverDjango sunucusunu başlatır.
7python3 manage.py runserver 0.0.0.0:8001Django sunucusunu spesifik bir port ile başlatır.
8python3 manage.py createsuperuser Django için yetkili kullanıcı oluşturmak
9CTRL + CÇalışan django sunucusunu kapatır.
10deactivateSanal ortamı devre dışı bırakır.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın