ArchLinux Kurulumu

ArchLinux en son çıkan sürümünü aşağıdaki dokümantasyonu kullanarak oldukça kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Kurulum sırasındaki aşamalar teker teker anlatılmış olup adımları izlediğiniz taktirde sorunsuz kurulum gerçekleşecek ve ArchLinux kullanmaya başlayabileceksiniz.

# ArchLinux Kurulumu (UEFI ve Şifreli HDD)
# Translated and Modified: (https://gist.github.com/mattiaslundberg/8620837)
# Resmi Kurulum Dokümantasyonu için (https://wiki.archlinux.org/index.php/Installation_Guide)

# Son sürüm iso dosyasını resmi sitesinden indirin https://www.archlinux.org/
# İso kalıbını USB diskimize yazdırıyoruz.
dd if=archlinux.img of=/dev/sdb bs=16M && sync # USB ismi ARCH_2015xx şeklinde olmalı örng: ARCH_201509

# Ardından Secure Boot seçeneği devredışı bırakılmış bir şekilde Boot işlemini gerçekleştirin.

#Diske güvenli temizleme uyguluyoruz.3 kere yapılması yeterli (SSD disk kullanıyorsanız bu aşamayı yapmayınız.)
#"SDA" Olarak ayarlanmıştır tüm diskleriniz ve içerisinde bulunan verileriniz kalıcı olarak silinecektir.
shred --verbose --random-source=/dev/zero --iterations=3 /dev/sda

# Türkçe klavye setini yükleyin
loadkeys trq

# Wifi ayarlamasını yapmak ve yükleme esnasında internet bağlantısını sağlamak istiyorsanız kullanabilirisniz.
wifi-menu

# Hata alınması durumunda(Cihazların kitli yada blocklu olma ihtimaline karşı)
rfkill list all
rfkill unblock all

# Disk yapılandırmalarını oluşturma
cfdisk /dev/sda
1 100MB EFI Bölümü #(EFI System)
2 250MB Boot Bölümü #(Linux File System)
3 Geriye ne kadar alan kalmış ise bu kısmıda bölün (Linux File System)

mkfs.vfat -F32 /dev/sda1 #EFI Bölümü için format belirleme işlemi
mkfs.ext2 /dev/sda2 #Boot bölümü için format belirleme işlemi

# HDD şifrelemek için gerekli olan parametre.Bu esnada bir passphrase oluşturmanız gerekiyor.
cryptsetup —cipher twofish-xts-plain64 —hash sha512 —key-size 256 luksFormat /dev/sda3
cryptsetup luksOpen /dev/sda3 luks

# Şifreli bölümü yapılandırıyoruz.
pvcreate /dev/mapper/luks
vgcreate vg0 /dev/mapper/luks
lvcreate --size 8G vg0 --name swap
lvcreate -l +100%FREE vg0 --name root

# Şifreli bölümün dosya sistemini belirliyoruz.
mkfs.ext4 /dev/mapper/vg0-root
mkswap /dev/mapper/vg0-swap

# Yeni sistemi dahil edelim
mount /dev/mapper/vg0-root /mnt
mkdir /mnt/boot
mount /dev/sdX2 /mnt/boot
mkdir /mnt/boot/efi
mount /dev/sdX1 /mnt/boot/efi

#Sistem için gerekli olan uygulamaları kuruyoruz.
pacstrap -i /mnt base base-devel grub-bios vim git dialog wpa_supplicant os-prober

# fstab yapılandırıyoruz.
genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

# /tmp oluşturuyoruz (/mnt/etc/fstab içerisine aşağıdaki satırı ekleyiniz)
tmpfs	/tmp	tmpfs	defaults,noatime,mode=1777	0	0

# Yeni sistemimize giriş yapıyoruz.
arch-chroot /mnt /bin/bash

#Intel ekran kartı sürücülerini kuruyoruz
pacman -S xf86-video-intel
pacman -S xf86-video-nouveau
pacman -S xf86-video-vesa
pacman -S xf86-video-fbdev

#masaüstümüz için xorg kurulumunu gerçekleştirelim
pacman -Syyu xorg-server xorg-xinit xorg-utils xorg-server-utils mesa xterm xorg-twm xorg-xclock
#Adımları ENTER diyerek default kurulumu gerçekleştirin.

# Sistem Saatini bölge olarak ayarlayalım
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime
hwclock --systohc --utc

# Ana makina adı belirliyoruz
echo 0x2e88ce4 > /etc/hostname

#Network manager kuruyoruz sistemi açtığımızda internete bağlanabilmemiz için gerekli
pacman -S networkmanager dialog

#Aktif hale getiriyoruz.
systemctl enable NetworkManager

# locale güncellemesi ile dili belirleyelim
echo LANG=tr_TR.UTF-8 > /etc/locale.conf
echo LANGUAGE=tr_TR >> /etc/locale.conf
echo LC_ALL=C >> /etc/locale.conf

#Klavyenin ayarının kalıcı olmasını sağlamamız gerekiyor.
nano /etc/vconsole.conf içerisine (KEYMAP=trq FONT=iso09.16 satırlarını ekliyoruz.)

#gereken yapılandırmanın tamamlanması için komutumuzu verelim
locale-gen

# root şifresini tanımlayalım
passwd

# mkinitcpio modülünde şifreleme konusunda ayarlama yapalım
vim /etc/mkinitcpio.conf

# MODULES kısmına 'ext4' ekliyoruz
# HOOK kısmına 'encrypt', 'lvm2' ve 'resume' ekliyoruz.

# initrd güncellemesini yapıyoruz.
mkinitcpio -p linux

# grub kurulumunu yapalım
grub-install
/etc/default/grub dosyası içerisinde bulunan GRUB_CMDLINE_LINUX şu şekilde değiştirin
GRUB_CMDLINE_LINUX="cryptdevice=/dev/sda3:luks root=/dev/mapper/vg0-root resume=swap:/dev/mapper/vg0-swap"
#ve aşağıdaki satırı grub içerisine ekleyin
GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
#grub ayarlarını tamamlanması için aşağıdaki komutu verin.Eğer VM hata verirse aldırış etmeyin.
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

# Sistemden çıkıyoruz.
exit

# Bölümleri devredışı bırakalım
umount -R /mnt
swapoff -a

# Sisteme reset atın kurulum sırasında kullandığınız USB/CD yi çıkartmayı unutmayın
reboot

#ses sürücüleri ve arşiv desteğini kuralım
pacman -S alsa-lib alsa-utils gamin dbus  p7zip zip unrar unzip

#Kullanıcı oluşturma işlemi
useradd -m -g users -G wheel,storage,power -s /bin/bash kullanıcı adı

#kullanıcıya şifre tanımlıyoruz.
passwd kullanıcı adı

#Desktop için ekipmanların kurulumuna geçiyoruz.
pacman -S lxde xarchiver firefox xfce4 xfce4-goodies

#Giriş ekranı yapılandıralım
pacman -S lightdm lightdm-gtk-greeter

#ekranı aktif edelim
systemctl enable lightdm

#sistemi yeniden başlatıyoruz ve işlemimiz artık tamamen bitmiş oluyor.
reboot -h now

Github Gist üzerinden erişmek için Tıklayın

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın