Python İstatistiksel Hesaplamalar

Geçtiğimiz günlerde Python ile yazmış olduğum. Betimsel İstatistiki hesaplamalar yapmaya yarayan örnek bir uygulamadır. Uygulama ile Mod, Medyan ve ortanca hesabını kolaylıkla bulabiliyoruz.

# /usr/bin/python3.4
# -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'Mertcan Gökgöz'

import sys


def mod(sayilar):
  try:
    en_yuksek = 0
    for s in sayilar:
      if sayilar.count(s) > sayilar.count(en_yuksek):
        en_yuksek = s
    return en_yuksek
  except Exception as e:
    print("n[ mod(sayilar) Hata ]nt Hata Mesajı:t ", e, "n")
    sys.exit(1)


def medyan(sayilar):
  try:
    sayilar.sort()
    uzunluk = len(sayilar)
    aradakisayi = int(uzunluk / 2)
    if uzunluk % 2 == 0:
      return str(sayilar[aradakisayi - 1]) + " " + str(sayilar[aradakisayi])
    else:
      return sayilar[aradakisayi]
  except Exception as e:
    print("n[ medyan(sayilar) Hata ]nt Hata Mesajı:t ", e, "n")
    sys.exit(1)


def ortanca(sayilar):
  try:
    stoplam = 0
    for s in sayilar:
      stoplam = stoplam + s
    return stoplam / len(sayilar)
  except Exception as e:
    print("n[ ortanca(sayilar) Hata ]nt Hata Mesajı:t ", e, "n")
    sys.exit(1)


def about():
  print("--- ")
  print("Temel İstatistiki işlemler için geliştirilmiş algoritmaları içerir.")
  print("--- ")
  print("")


def islemler():
  girdiler = input("İşlem yapılacak sayıları teker teker giriniz: ")
  sayilar = sorted(map(int, girdiler.split()))
  print("Ortanca:  ", ortanca(sayilar))
  print("Medyan: ", medyan(sayilar))
  print("Mod:  ", mod(sayilar))


about()
islemler()

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın