October 06, 2015

Python İstatistiksel Hesaplamalar

Geçtiğimiz günlerde python ile yazmış olduğum.Betimsel İstatistiki hesaplamalar yapmaya yarayan örnek bir uygulamadır.Uygulama ile Mod,Medyan ve ortanca hesabını kolaylıkla bulabiliyoruz.