Zimbra Error: Queue report unavailable Hatasını Çözelim

Gene bir kurumdayız MTA hizmetin postfix’nin doğru başlamadığını görüyoruz. Ancak sistemde, her şeyin düzgün şekilde çalıştığını gözlemliyoruz.

Duruma bakmak için komutumuzu veriyoruz. İşte herşeyin düzgün gözüktüğü kısımda bu

zmcontrol status

Çıktımız şu şekilde oluyor

Host mail.d..hastane.com
amavis         Running
antispam        Running
antivirus        Running
ldap          Running
logger         Running
mailbox         Running
memcached        Running
mta           Running
opendkim        Running
proxy          Running
service webapp     Running
snmp          Running
spell          Running
stats          Running
zimbra webapp      Running
zimbraAdmin webapp   Running
zimlet webapp      Running
zmconfigd        Running

Günlükleri ve hizmetleri inceledik ve MTA’nın çalışmadığını görüyoruz

tail -f /var/log/mail.log

Çıktımız

Dec 15 13:12:45 zcs postfix/postqueue[19195]: fatal: Queue report unavailable – mail system is down

Ardından 25 portuna bakıyoruz ve çalışmadığını göreceğiz. netstat -nlpt | grep 25 Kurumdada zaten mail atamıyoruz diye bas bas bağıracaklar

Servisi zmmtactl stop aracılığı ile durduruyoruz. Pidin daha sonradan başımızı belaya sokacğaını bildiğim için silmiyoruz ve adını değiştirip sistemi tekrardan başlatıyoruz.

mv /opt/zimbra/data/postfix/spool/pid/master.pid /opt/zimbra/data/postfix/spool/pid/master.pid.bakup

Daha sonra servisi tekrar başlatıyoruz. Sorunsuz açılmış olacağını görmeniz gerekiyor.

zmmtactl start
postfix reload

Hadi hayırlı olsun sorununuz çözüldü

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın