Wordpress Temalar için Güvenlik Önlemleri

Wordpress sitenizin tema dosyası içerisinde bulunan functions.php içerisine aşağıdaki komutları yerleştirdiğiniz taktirde siteniz hakkındaki bazı bilgiler silinecektir.

Yapılan ayarlar ile hedeflenenler;

 • Dosyaların sonunda bulunan versiyon bilgilerini kaldırır
 • Site içerisindeki Email adresslerini kaldır
 • Admin bar özelliği kaldırılır
 • Admin bar seçenekleri kullanıcı panelinden kaldırılır
 • CSS ve JS dosyalarının versiyon bilgileri kaldırılır
 • Admin olmayan kullanıcılardan admin bildirimleri kaldırılır
 • Belirtilen farklı bir avatar eklenir
 • Wordpress 4.2 ile gelen emojicons özelliği kaldırılır
<?php
/* Custom Wordpress Functions
/*------------------------------*/
function _remove_script_version( $src ){
  $parts = explode( '?ver', $src );
    return $parts[0];
}
add_filter( 'script_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1 );
add_filter( 'style_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1 );
function wptao_disable_version_info() { return ''; }
add_filter('the_generator', 'wptao_disable_version_info');
add_filter('login_errors',create_function('$a',"return null;"));

remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');
remove_action('wp_head', 'rsd_link');
remove_action('wp_head', 'wp_generator');
/*E-mail Remove*/
function security_remove_emails($content) {
  $pattern = '/([a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+.[a-zA-Z]{2,4})/i';
  $fix = preg_replace_callback($pattern,"security_remove_emails_logic", $content);

  return $fix;
}
function security_remove_emails_logic($result) {
  return antispambot($result[1]);
}
add_filter( 'the_content', 'security_remove_emails', 20 );
add_filter( 'widget_text', 'security_remove_emails', 20 );

/* Admin Bar özelliğini iptal et */
add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );

/* Admin Bar seçeneklerini kullanıcı profilinden kaldır */
remove_action( 'personal_options', '_admin_bar_preferences' );

/*Css and JS Versiyon Remove*/
function vc_remove_wp_ver_css_js( $src ) {
  if ( strpos( $src, 'ver=' . get_bloginfo( 'version' ) ) )
    $src = remove_query_arg( 'ver', $src );
  return $src;
}
add_filter( 'style_loader_src', 'vc_remove_wp_ver_css_js', 9999 );
add_filter( 'script_loader_src', 'vc_remove_wp_ver_css_js', 9999 );

/*Hide admin notifications for non admins*/
function hide_update_notice_to_all_but_admin_users()
{
  if (!current_user_can('update_core')) {
    remove_action( 'admin_notices', 'update_nag', 3 );
  }
}
add_action( 'admin_head', 'hide_update_notice_to_all_but_admin_users', 1 );
/*Costum Avatar*/
add_filter( 'avatar_defaults', 'newgravatar' );

function newgravatar ($avatar_defaults)
{
  $myavatar = "avatarlink";
  $avatar_defaults[$myavatar] = "avatarNick";
  return $avatar_defaults;
}

function disable_wp_emojicons() {

 // all actions related to emojis
 remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );
 remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
 remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
 remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
 remove_filter( 'wp_mail', 'wp_staticize_emoji_for_email' );
 remove_filter( 'the_content_feed', 'wp_staticize_emoji' );
 remove_filter( 'comment_text_rss', 'wp_staticize_emoji' );

 // filter to remove TinyMCE emojis
 add_filter( 'tiny_mce_plugins', 'disable_emojicons_tinymce' );
}
add_action( 'init', 'disable_wp_emojicons' );

function disable_emojicons_tinymce( $plugins ) {
 if ( is_array( $plugins ) ) {
  return array_diff( $plugins, array( 'wpemoji' ) );
 } else {
  return array();
 }
}

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın