wordpress tema güvenliği, wordpress güvenlik, wordpress tema yükleme

Wordpress Temalar için Güvenlik Önlemleri

Wordpress sitenizin tema dosyası içerisinde bulunan functions.php içerisine aşağıdaki komutları yerleştirdiğiniz taktirde siteniz hakkındaki bazı bilgiler silinecektir.

Yapılan ayarlar ile hedeflenenler;

 • Dosyaların sonunda bulunan versiyon bilgilerini kaldırır
 • Site içerisindeki Email adresslerini kaldır
 • Admin bar özelliği kaldırılır
 • Admin bar seçenekleri kullanıcı panelinden kaldırılır
 • CSS ve JS dosyalarının versiyon bilgileri kaldırılır
 • Admin olmayan kullanıcılardan admin bildirimleri kaldırılır
 • Belirtilen farklı bir avatar eklenir
 • Wordpress 4.2 ile gelen emojicons özelliği kaldırılır
<?php
/* Custom Wordpress Functions
/*------------------------------*/
function _remove_script_version( $src ){
  $parts = explode( '?ver', $src );
    return $parts[0];
}
add_filter( 'script_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1 );
add_filter( 'style_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1 );
function wptao_disable_version_info() { return ''; }
add_filter('the_generator', 'wptao_disable_version_info');
add_filter('login_errors',create_function('$a',"return null;"));

remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link');
remove_action('wp_head', 'rsd_link');
remove_action('wp_head', 'wp_generator');
/*E-mail Remove*/
function security_remove_emails($content) {
  $pattern = '/([a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+.[a-zA-Z]{2,4})/i';
  $fix = preg_replace_callback($pattern,"security_remove_emails_logic", $content);

  return $fix;
}
function security_remove_emails_logic($result) {
  return antispambot($result[1]);
}
add_filter( 'the_content', 'security_remove_emails', 20 );
add_filter( 'widget_text', 'security_remove_emails', 20 );

/* Admin Bar özelliğini iptal et */
add_filter( 'show_admin_bar', '__return_false' );

/* Admin Bar seçeneklerini kullanıcı profilinden kaldır */
remove_action( 'personal_options', '_admin_bar_preferences' );

/*Css and JS Versiyon Remove*/
function vc_remove_wp_ver_css_js( $src ) {
  if ( strpos( $src, 'ver=' . get_bloginfo( 'version' ) ) )
    $src = remove_query_arg( 'ver', $src );
  return $src;
}
add_filter( 'style_loader_src', 'vc_remove_wp_ver_css_js', 9999 );
add_filter( 'script_loader_src', 'vc_remove_wp_ver_css_js', 9999 );

/*Hide admin notifications for non admins*/
function hide_update_notice_to_all_but_admin_users()
{
  if (!current_user_can('update_core')) {
    remove_action( 'admin_notices', 'update_nag', 3 );
  }
}
add_action( 'admin_head', 'hide_update_notice_to_all_but_admin_users', 1 );
/*Costum Avatar*/
add_filter( 'avatar_defaults', 'newgravatar' );

function newgravatar ($avatar_defaults)
{
  $myavatar = "avatarlink";
  $avatar_defaults[$myavatar] = "avatarNick";
  return $avatar_defaults;
}

function disable_wp_emojicons() {

 // all actions related to emojis
 remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );
 remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
 remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
 remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
 remove_filter( 'wp_mail', 'wp_staticize_emoji_for_email' );
 remove_filter( 'the_content_feed', 'wp_staticize_emoji' );
 remove_filter( 'comment_text_rss', 'wp_staticize_emoji' );

 // filter to remove TinyMCE emojis
 add_filter( 'tiny_mce_plugins', 'disable_emojicons_tinymce' );
}
add_action( 'init', 'disable_wp_emojicons' );

function disable_emojicons_tinymce( $plugins ) {
 if ( is_array( $plugins ) ) {
  return array_diff( $plugins, array( 'wpemoji' ) );
 } else {
  return array();
 }
}
Share this article
Shareable URL
Prev Post

Programlamaya Nasıl Başlanır?

Next Post

SSH ile Trafik Kullanımını Görüntüleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Read next
0
Share