systemd-resolved Üzerinde DNSSEC Desteğinin Aktifleştirilmesi

Bahsi geçen bu systemd-resolved günümüz linux makinalarının çoğunda yüklü olarak gelmektedir. systemd yanında yancı olan bu uygulama ile DNS çözümleme işlemleri yapılmaktadır ve ön tanımlı olarak kapalı gelir.

root@ankara:/# systemd-resolve --status | grep DNSSEC
Failed to get global data: Unit dbus-org.freedesktop.resolve1.service not found.

Özetle aslında sistemde kurulu ancak çalışmıyor, hal böyle oluncada DNSSEC aktif olarak göremiyoruz.

dnssec yüksek çözünürlüklü logo, dnssec logo, dnssec nedirPin

Bu durumdan kurtulmak için önce durumuna bakıyoruz

root@ankara:/# systemctl status systemd-resolved.service
● systemd-resolved.service - Network Name Resolution
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; disabled; vendor preset: enabled)
 Drop-In: /usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service.d
      └─resolvconf.conf
  Active: inactive (dead)
   Docs: man:systemd-resolved.service(8)
      https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/resolved
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration-managers
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-clients

Direk olarak servisi başlatmanız yeterli, ancak burada bir kısıtlama var. Eğer sunucu sağlayıcınızın DNS makineleri DNSSEC desteklemiyorsa bunu açmanız bir işe yaramaz(Türkiyede denemedim.)

systemctl start systemd-resolved.service

Ardından servis çalışmaya başladı çıktısı şu şekilde olacak

root@ankara:/etc/security# systemctl status systemd-resolved.service
● systemd-resolved.service - Network Name Resolution
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; disabled; vendor preset: enabled)
 Drop-In: /usr/lib/systemd/system/systemd-resolved.service.d
      └─resolvconf.conf
  Active: active (running) since Tue 2020-09-15 13:12:16 CEST; 1s ago
   Docs: man:systemd-resolved.service(8)
      https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/resolved
      https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration-managers
      https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-clients
 Process: 15633 ExecStartPost=/bin/sh -c [ ! -e /run/resolvconf/enable-updates ] || echo "nameserver 127.0.0.53" | /sbin/resolvconf -a systemd-resolved (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 15632 (systemd-resolve)
  Status: "Processing requests..."
  Tasks: 1 (limit: 4915)
  Memory: 2.4M
  CGroup: /system.slice/systemd-resolved.service
      └─15632 /lib/systemd/systemd-resolved

Sep 15 13:12:16 ankara systemd[1]: Starting Network Name Resolution...
Sep 15 13:12:16 ankara systemd-resolved[15632]: Positive Trust Anchors:
Sep 15 13:12:16 ankara systemd-resolved[15632]: . IN DS 19036 8 2 49aac11d7b6f6446702e54a1607371607a1a41855200fd2ce1cdde32f24e8fb5
Sep 15 13:12:16 ankara systemd-resolved[15632]: . IN DS 20326 8 2 e06d44b80b8f1d39a95c0b0d7c65d08458e880409bbc683457104237c7f8ec8d
Sep 15 13:12:16 ankara systemd-resolved[15632]: Negative trust anchors: 10.in-addr.arpa 16.172.in-addr.arpa 17.172.in-addr.arpa 18.172.in-addr.arpa 19.172.in-addr.arpa 20.172.in-addr.arpa 21.172.in-addr.arpa 22.Sep 15 13:12:16 ankara systemd-resolved[15632]: Using system hostname 'ankara'.
Sep 15 13:12:16 ankara systemd[1]: Started Network Name Resolution.

Tekrar kontrol amacıyla komutumuzu veriyoruz ve nihai sonuç aşağıdaki gibi oluyor.

root@ankara:/etc/security# systemd-resolve --status | grep DNSSEC
   DNSSEC setting: allow-downgrade
  DNSSEC supported: yes
     DNSSEC NTA: 10.in-addr.arpa
   DNSSEC setting: allow-downgrade
  DNSSEC supported: yes
   DNSSEC setting: allow-downgrade
  DNSSEC supported: yes

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın