R10.net Engellediğiniz Üyelerin Konuları Nasıl Gizlenir?

Zamanında bir arkadaşın geliştirmiş olduğu bir betikti, geliştirmeyi yapan arkadaşı forumdan banladılar ancak yazdığı güzel javascript kodu elimde olması sebepli paylaşma gereği duydum. Hiç bir değişiklik yapmadan aynen bırakıyorum. R10 biliyorsunuz ki ticaretin ve paylaşımın döndüğü bir forum sitesi ancak dolandırıcılar, troller ve her konuya saçma sapan şeyler yazanların sayısıda çok. Bu betik ile engellediğiniz kişilerin konularını ve mesajlarını görmeyeceksiniz.

 • Tarayıcınıza önce Tampermonkey Eklentisini dahil edin.
 • Ardından gerekli olan r10net.js dosyasını linkten indirin veya aşağıdan kopyalayın.
 • Tampermonkey içerisine UserScript’i Yükleyin. Ardından https://www.r10.net/profil/engellemeler/ adresini ziyaret ederek, betiğe user bilgilerinin aktarılmasını sağlayın ve sayfadan çıkın.
 • Artık R10.net sitesine girdiğinizde betik çalışmaya başlayacak.
// ==UserScript==
// @name     R10.Net Yasaklı Listesi
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.1
// @description R10 Yasaklı üyeleri gizlemek için bir kodtur.
// @author    Hero
// @match    https://www.r10.net/*
// @icon     https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain=r10.net
// @grant    none
// ==/UserScript==

(function() {
  'use strict';

  // Fonksiyon: Cookie oluşturma
  function createCookie(name, value, days) {
    var expires = "";
    if (days) {
      var date = new Date();
      date.setTime(date.getTime() + days * 24 * 60 * 60 * 1000);
      expires = "; expires=" + date.toUTCString();
    }
    document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/";
  }

  // Fonksiyon: Cookie'dan veri okuma
  function getCookie(name) {
    const cookieValue = document.cookie
      .split('; ')
      .find(row => row.startsWith(name + '='))
      ?.split('=')[1];
    return cookieValue ? decodeURIComponent(cookieValue) : null;
  }

  // Sayfanın URL'sini kontrol ederek, kodun çalışacağı sayfayı belirleme
  if (window.location.href === "https://www.r10.net/profil/engellemeler/") {
    // Tüm checkbox'ların HTMLCollection'ını al
    var checkboxes = document.querySelectorAll("input[type='checkbox'][name^='listbits[ignore]']");

    // Boş bir dizi oluştur
    var checkedUsers = [];

    // Checkbox'ları dön ve seçili olanları diziye ekle
    checkboxes.forEach(function (checkbox) {
      if (checkbox.checked) {
        // `for` özelliğini kullanarak label'ın içeriğini al ve diziye ekle
        var label = document.querySelector("label[for='" + checkbox.id + "']");
        if (label) {
          checkedUsers.push(label.textContent);
        }
      }
    });

    // Diziyi çerezlere kaydet
    createCookie("R10_YASAKLI_LIST", JSON.stringify(checkedUsers), 365);

    // Popup mesajı oluştur
    let popupContent = document.createElement('div');
    popupContent.id = 'popupMessage';
    popupContent.textContent = `Yasaklı üye listesi güncellendi. ${JSON.stringify(checkedUsers)}`;

    // Popup stilini belirle
    var style = document.createElement('style');
    style.textContent = `
      #popupMessage {
        position: fixed;
        top: 50%;
        left: 50%;
        transform: translate(-50%, -50%);
        background-color: #33e773;
        color: #00581e;
        min-width: 300px;
        font-weight: 600;
        font-size: 2rem;
        padding: 20px;
        box-shadow: 0 7px 19px rgb(0 0 0 / 29%);
        z-index: 9999;
        border-radius: 10px;
        letter-spacing: -1px;
      }
    `;
    document.head.appendChild(style);
    document.body.appendChild(popupContent);
  }

  // Elementi yavaşça silen fonksiyon
  function fadeOutAndRemove(element) {
    var opacity = 1;
    var fadeOutInterval = setInterval(function() {
      opacity -= 0.1; // Animasyon hızını kontrol etmek için decrement değerini ayarlayın

      if (opacity <= 0) {
        element.remove();
        clearInterval(fadeOutInterval);
      } else {
        element.style.opacity = opacity;
      }
    }, 10); // Daha yumuşak bir animasyon için interval süresini ayarlayın
  }

  // "alt" özniteliği "gusion" olan elementleri kaldıran fonksiyonu tanımlayın
  function removeElementsWithGusionAlt() {
    // R10_YASAKLI_LIST çerezi okuma
    const r10YasakliListCookie = getCookie('R10_YASAKLI_LIST');

    if (r10YasakliListCookie) {
      const R10_YASAKLI_LIST = JSON.parse(r10YasakliListCookie);

      // Verileri döngü ile işleme
      for (let i = 0; i < R10_YASAKLI_LIST.length; i++) {

        // Konular içindekini de sil.
        const threads = document.querySelectorAll('li.thread');
        threads.forEach((thread) => {
          const usernameAnchor = thread.querySelector('.desktop a.usernames');
          if (usernameAnchor && usernameAnchor.innerText.trim() === R10_YASAKLI_LIST[i]) {
            thread.remove();
          }
        });

        var elementsWithGusionAlt = document.querySelectorAll('img[alt="'+ R10_YASAKLI_LIST[i] +'"]');
        // Eğer elementlerden herhangi biri "thread" sınıfına sahip bir li'nin içinde ise onu kaldır
        elementsWithGusionAlt.forEach(function(element) {
          var threadParent = element.closest('.thread');
          if (threadParent) {
            fadeOutAndRemove(threadParent);
          }
        });
      }
    }
  }

  // Belirli bir süre sonra "alt" özniteliği "gusion" olan elementleri kaldır
  setTimeout(removeElementsWithGusionAlt, 400);

  // XMLHttpRequest özelliğini değiştirerek "ajax.php" içeren istekler yapıldığında da elementleri kaldır
  var originalOpen = XMLHttpRequest.prototype.open;
  XMLHttpRequest.prototype.open = function() {
    console.log(arguments[1]);
    if (arguments[1].includes("ajax.php")) {
      setTimeout(removeElementsWithGusionAlt, 400);
    }
    return originalOpen.apply(this, arguments);
  };
})();
JavaScript

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın