Python’da IP Adresi Nasıl Doğrulanır?

IP Adreslerinin sisteme eklenmeden önce doğrulanması gerekir, doğru olmayan bir değer sistem üzerinde istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

IP adreslerini bir kaç yöntem ile doğrulayabiliriz. İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz.

import re


def is_valid_ipv4(ip):
  """Validates IPv4 addresses.
  """
  pattern = re.compile(r"""
    ^
    (?:
     # Dotted variants:
     (?:
      # Decimal 1-255 (no leading 0's)
      [3-9]\d?|2(?:5[0-5]|[0-4]?\d)?|1\d{0,2}
     |
      0x0*[0-9a-f]{1,2} # Hexadecimal 0x0 - 0xFF (possible leading 0's)
     |
      0+[1-3]?[0-7]{0,2} # Octal 0 - 0377 (possible leading 0's)
     )
     (?:         # Repeat 0-3 times, separated by a dot
      \.
      (?:
       [3-9]\d?|2(?:5[0-5]|[0-4]?\d)?|1\d{0,2}
      |
       0x0*[0-9a-f]{1,2}
      |
       0+[1-3]?[0-7]{0,2}
      )
     ){0,3}
    |
     0x0*[0-9a-f]{1,8}  # Hexadecimal notation, 0x0 - 0xffffffff
    |
     0+[0-3]?[0-7]{0,10} # Octal notation, 0 - 037777777777
    |
     # Decimal notation, 1-4294967295:
     429496729[0-5]|42949672[0-8]\d|4294967[01]\d\d|429496[0-6]\d{3}|
     42949[0-5]\d{4}|4294[0-8]\d{5}|429[0-3]\d{6}|42[0-8]\d{7}|
     4[01]\d{8}|[1-3]\d{0,9}|[4-9]\d{0,8}
    )
    $
  """, re.VERBOSE | re.IGNORECASE)
  return pattern.match(ip) is not None


def is_valid_ipv6(ip):
  """Validates IPv6 addresses.
  """
  pattern = re.compile(r"""
    ^
    \s*             # Leading whitespace
    (?!.*::.*::)        # Only a single whildcard allowed
    (?:(?!:)|:(?=:))      # Colon iff it would be part of a wildcard
    (?:             # Repeat 6 times:
      [0-9a-f]{0,4}      #  A group of at most four hexadecimal digits
      (?:(?<=::)|(?<!::):)  #  Colon unless preceeded by wildcard
    ){6}            #
    (?:             # Either
      [0-9a-f]{0,4}      #  Another group
      (?:(?<=::)|(?<!::):)  #  Colon unless preceeded by wildcard
      [0-9a-f]{0,4}      #  Last group
      (?: (?<=::)       #  Colon iff preceeded by exacly one colon
       | (?<!:)       #
       | (?<=:) (?<!::) :  #
       )           # OR
     |             #  A v4 address with NO leading zeros 
      (?:25[0-4]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)
      (?: \.
        (?:25[0-4]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)
      ){3}
    )
    \s*             # Trailing whitespace
    $
  """, re.VERBOSE | re.IGNORECASE | re.DOTALL)
  return pattern.match(ip) is not None

Python içerisinde gelen ipaddress kütüphanesinden faydalanmak

import ipaddress


def is_ip(ip):
  try:
    ipaddress.ip_address(ip)
  except Exception:
    return False
  return True

Socket kütüphanesinden faydalanmak

import socket


def is_ip(ip):
  try:
    socket.inet_aton(ip)
  except Exception:
    return False
  return True

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın