Prestashop için Nginx Ayarları

Prestashop açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir E-Ticaret tabanlı içerik yönetim sistemidir.Bu sistem Apache alt yapısında sorunsuz çalışmakta ama iş Nginx gelince ayarlamaları biraz zorlaşıyor lakin Nginx de sistem daha stabil çalışıyor.Yüklü miktarda yapılan isteklerde şişme yapmıyor haliyle de performansı yüksek.İlk olarak sitenizin adı ile bir config dosyası oluşturarak işe başlayabilirsiniz.

Dosya : /etc/nginx/sites-available/siteadi.conf

İçerisine belli başlı komutları giriyoruz.

server {
access_log off;
error_log logs/siteadi.com-error_log warn;

	listen 80;
    server_name siteadi.com www.siteadi.com;
    root /var/www/siteadi.com;
    index index.php index.html;

location / {
 index /index.php;
 rewrite ^/api/?(.*)$ /webservice/dispatcher.php?url=$1 last;
 rewrite ^/([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ /img/p/$1/$1$2.jpg last;
 rewrite ^/([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ /img/p/$1/$2/$1$2$3.jpg last;
 rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$1$2$3$4.jpg last;
 rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$1$2$3$4$5.jpg last;
 rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$1$2$3$4$5$6.jpg last;
 rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$1$2$3$4$5$6$7.jpg last;
 rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$1$2$3$4$5$6$7$8.jpg last;
 rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$1$2$3$4$5$6$7$8$9.jpg last;
 rewrite ^/c/([0-9]+)(-[_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+.jpg$ /img/c/$1$2.jpg last;
 rewrite ^/c/([a-zA-Z-]+)(-[0-9]+)?/.+.jpg$ /img/c/$1.jpg last;
 rewrite ^/([0-9]+)(-[_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+.jpg$ /img/c/$1$2.jpg last;
 try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

 rewrite ^/page-not-found$ /index.php?controller=404 last;
 rewrite ^/address$ /index.php?controller=address last;
 rewrite ^/addresses$ /index.php?controller=addresses last;
 rewrite ^/authentication$ /index.php?controller=authentication last;
 rewrite ^/best-sales$ /index.php?controller=best-sales last;
 rewrite ^/cart$ /index.php?controller=cart last;
 rewrite ^/contact-us$ /index.php?controller=contact-form last;
 rewrite ^/discount$ /index.php?controller=discount last;
 rewrite ^/guest-tracking$ /index.php?controller=guest-tracking last;
 rewrite ^/order-history$ /index.php?controller=history last;
 rewrite ^/identity$ /index.php?controller=identity last;
 rewrite ^/manufacturers$ /index.php?controller=manufacturer last;
 rewrite ^/my-account$ /index.php?controller=my-account last;
 rewrite ^/new-products$ /index.php?controller=new-products last;
 rewrite ^/order$ /index.php?controller=order last;
 rewrite ^/order-follow$ /index.php?controller=order-follow last;
 rewrite ^/quick-order$ /index.php?controller=order-opc last;
 rewrite ^/order-slip$ /index.php?controller=order-slip last;
 rewrite ^/password-recovery$ /index.php?controller=password last;
 rewrite ^/prices-drop$ /index.php?controller=prices-drop last;
 rewrite ^/search$ /index.php?controller=search last;
 rewrite ^/sitemap$ /index.php?controller=sitemap last;
 rewrite ^/stores$ /index.php?controller=stores last;
 rewrite ^/supplier$ /index.php?controller=supplier last;

	location ~* .(gif)$ {
	expires 2592000s;
	}

	location ~* .(jpeg|jpg)$ {
	expires 2592000s;
	}

	location ~* .(png)$ {
	expires 2592000s;
	}

	location ~* .(css)$ {
	expires 604800s;
	}

	location ~* .(js)$ {
	expires 604800s;
	}

	location ~* .(js)$ {
	expires 604800s;
	}

	location ~* .(ico)$ {
	expires 31536000s;
	}

     location ~ .php$ {
     try_files $uri =404;
     fastcgi_split_path_info ^(.+.php)(/.+)$;
     fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
     fastcgi_index index.php;
     include fastcgi.conf;
     }
}

Bu kullandıklarınız da sorun çıkarsa aşağıdakilerinide kullanabilirsiniz.Sürüm farklılığından doğan URL sorunları olabiliyor.

rewrite ^/([a-z0-9]+)-([a-z0-9]+)(-[_a-zA-Z0-9-]*)/([_a-zA-Z0-9-]*).jpg$ /img/p/$1-$2$3.jpg last;
rewrite ^/([0-9]+)-([0-9]+)/([_a-zA-Z0-9-]*).jpg$ /img/p/$1-$2.jpg last;
rewrite ^/([0-9]+)(-[_a-zA-Z0-9-]*)/([_a-zA-Z0-9-]*).jpg$ /img/c/$1$2.jpg last;
rewrite "^/lang-([a-z]{2})/([a-zA-Z0-9-]*)/([0-9]+)-([a-zA-Z0-9-]*).html(.*)$" /product.php?id_product=$3&isolang=$1$5 last;
rewrite "^/lang-([a-z]{2})/([0-9]+)-([a-zA-Z0-9-]*).html(.*)$" /product.php?id_product=$2&isolang=$1$4 last;
rewrite "^/lang-([a-z]{2})/([0-9]+)-([a-zA-Z0-9-]*)(.*)$" /category.php?id_category=$2&isolang=$1 last;
rewrite ^/([a-zA-Z0-9-]*)/([0-9]+)-([a-zA-Z0-9-]*).html(.*)$ /product.php?id_product=$2$4 last;
rewrite ^/([0-9]+)-([a-zA-Z0-9-]*).html(.*)$ /product.php?id_product=$1$3 last;
rewrite ^/([0-9]+)-([a-zA-Z0-9-]*)(.*)$ /category.php?id_category=$1 last;
rewrite ^/content/([0-9]+)-([a-zA-Z0-9-]*)(.*)$ /cms.php?id_cms=$1 last;
rewrite ^/([0-9]+)__([a-zA-Z0-9-]*)(.*)$ /supplier.php?id_supplier=$1$3 last;
rewrite ^/([0-9]+)_([a-zA-Z0-9-]*)(.*)$ /manufacturer.php?id_manufacturer=$1$3 last;
rewrite "^/lang-([a-z]{2})/(.*)$" /$2?isolang=$1 last;

Yaptığınız bu işlemlerden sonra servisi yeniden başlatmayı unutmayınız.

service nginx restart

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın