PostgreSQL Komut ve Kısayolları

PosgreSQL ile uğraşırken kurcaladıklarım ve öğrendiklerim oldu unutmak istemediğimden bende bir referans kartı oluşturmaya karar verdim. Bir kaç projede kullandım pekiştirme fırsatı buldum. Denedim çalışma mantığını gözlemledim güzelliklerini gördüm oldukça hoşuma gitti

Girişimizi yapalım postgres kullanıcısı ile

sudo -u postgres psql postgres

daha sonra postgres=# olarak konsolda görebileceksiniz aşağıdaki komutları çalıştırmanız yeterli

KomutAçıklama
qÇıkış
conninfoveritabanı bağlantı bilgisi
c [veritabani]Veritabanı bağlantısı
d+ [tabloadi]Tablonun tanımı
dt *.*Tüm veritabanındaki tabloları gösterir
lVeritabanlarını listeler
l+Veritabanlarını detaylı listeler
dnŞemalar listelenir
dfFonksiyonlar listelenir
dvİlişkiler listelenir
df+Fonksiyon’un detayları
xÇıktıları güzelleştirir.(önerilir)
dx+Eklentileri listeler
encodingTanımlı olan karakter kodlaması
duKuralları listeler

PostgreSQL Servislerinde yapılabilecekler

sudo service postgresql stop
sudo service postgresql start
sudo service postgresql restart

Yeni kural oluşturma

CREATE ROLE kural1 WITH LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'sifre' CREATEDB;

Sadece kural seti olarak veritabanı oluşturmaya izin verdik diğer kurallar için durum şu şekilde;

CREATE ROLE kural1 WITH LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'sifre1' CREATEDB CREATEROLE REPLICATION SUPERUSER;

Çalıştırma planı

EXPLAIN SELECT * FROM pg_class;

Çalışma zamanı parametreleri

SHOW ALL;

tanımlanan kuralı silme

DROP ROLE kural1;

Veritabanı oluşturma

CREATE DATABASE test_db WITH OWNER kural1 ENCODING 'UTF8';

Yetkilendirme

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE test_db TO kural1

Veritabanını silme

DROP DATABASE test_db;

Tablo oluşturmak

CREATE TABLE tablo_adi (
 id serial PRIMARY KEY,
 name varchar(20) UNIQUE NOT NULL,
 dateCreated timestamp DEFAULT current_timestamp
);

Birincil anahtar ekleme

ALTER TABLE tablo_adi ADD PRIMARY KEY (id);

indis oluşturmak

CREATE UNIQUE INDEX indexName ON tableName (columnNames);

ilk 10 kayıt

SELECT satır FROM tablo LIMIT 10;

regexp kullanarak kayıt getirme

SELECT satır FROM tablo WHERE column ~ 'test.*';

sayfalayarak kayıtları getirme

SELECT cols FROM table LIMIT 10 OFFSET 30;

tablodaki tüm kayıtları getir

SELECT * FROM tablo;

yeni kayıt girme

INSERT INTO tablo (satır1,satır2) VALUES (4, 'testveri');

satır güncelleme

UPDATE tablo SET test = 'test2' WHERE id = 4;

kayıt silme

DELETE FROM tablo WHERE id = 4;

Lag replication kontrol

SELECT EXTRACT(EPOCH FROM (now() - pg_last_xact_replay_timestamp()))::INT;

Devam eden sorguların kontrolü

SELECT datname,usename,client_addr,waiting,query_start FROM pg_stat_activity WHERE query_start < NOW() + INTERVAL '5 seconds';

En büyük boyutlu veritabanı tablosunu bulma

SELECT table_name, pg_relation_size(table_name) FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'public' ORDER BY 2;

Veri bekleyen tüm sorgular

SELECT * FROM pg_stat_activity WHERE waiting='t';

Veritabanı toplam boyutu

SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('veritabanı_adı'));

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın