NGINX Güvenlik Yapılandırması Nasıl Yapılır?

NGINX üzerinde yapılandırmanızı yaptığınızda ek güvenlik önlemleri almanız oldukça faydalı özellikle Wordpress, Joomla vb sitelerde uygulayabilirsiniz. Uygulama sunucusu kuracak arkadaşlarımız içinde bu yapılandırma dosyamız oldukça idealdir.

.git, .DS_Store vb gibi başında nokta olup gizli kalması gereken dosyaları ve yürütülebilir dosyaların erişime engellenmesi, sürüm bilgisi veya sunucu üzerinde koşan uygulamanın bilgilerinin bulunduğu dosyaların erişimlerinin engellenmesi, uzantıya göre erişimin kapatılması, yedeklere erişimin kapatılması

NGINX Yapılandırma dosyamız aşağıdaki gibidir, bunu security.conf adı altında /etc/nginx/conf.d/ içerisine atıp istediğiniz bir vhostunuzda kullanabilirsiniz.

location /.git { deny all; }
location /.htaccess { deny all; }
location /.htpasswd { deny all; }
location /.user.ini { deny all; }
location ~ ^/\. { deny all; }
location ~ ~$ { deny all; }
location ~* /uploads/.*\.php$ { deny all; }
location ~* /files/.*\.php$ { deny all; }

location ~* "/(^$|readme|license|example|README|LEGALNOTICE|INSTALLATION|CHANGELOG)\.(txt|html|md)" {
  deny all;
}

location ~* "\.(old|orig|original|php#|php~|php_bak|save|swo|aspx?|tpl|sh|bash|bak?|cfg|cgi|dll|exe|git|hg|ini|jsp|log|mdb|out|sql|svn|swp|tar|rdf|gz|zip|bz2|7z|pem|asc|conf|dump)$" {
  deny all;
}

location ~* "/(=|$&|_mm|(wp-)?config\.|cgi-|etc/passwd|muieblack)" {
  deny all;
}

location ~* "(base64_encode)(.*)(\()" {
  deny all;
}

location ~* "(eval\()" {
  deny all;
}

location ~* "(127\.0\.0\.1)" {
  deny all;
}

location ~* "([a-z0-9]{2000})" {
  deny all;
}

location ~* "(javascript\:)(.*)(\;)" {
  deny all;
}

location ~* "(GLOBALS|REQUEST)(=|\[|%)" {
  deny all;
}

location ~* "(<|%3C).*script.*(>|%3)" {
  deny all;
}

location ~ "(\\|\.\.\.|\.\./|~|`|<|>|\|)" {
  deny all;
}

location ~* "(boot\.ini|etc/passwd|self/environ)" {
  deny all;
}

location ~* "(thumbs?(_editor|open)?|tim(thumb)?)\.php" {
  deny all;
}

location ~* "(\'|\")(.*)(drop|insert|md5|select|union)" {
  deny all;
}

location ~* "(https?|ftp|php):/" {
  deny all;
}

location ~* "(=\\\'|=\\%27|/\\\\'/?)\." {
  deny all;
}

location ~ "(\{0\}|\(/\(|\.\.\.|\+\+\+|\\\"\\\")" {
  deny all;
}

location ~ "(~|`|<|>|:|;|%|\\|\s|\{|\}|\[|\]|\|)" {
  deny all;
}

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın