Kullanılan Özel Container Registrylerin Watchtower ile Güncellenmesi

Bazı şeyleri otomatize ederken oto deployun yanı sıra otomatik güncelleme yapmakta önemli, bunun için rsync veya ssh üzerinden güncelleme yapmak yerine direk olarak docker containerı güncelleyebilirsiniz.

Bu işlem için ise direk olarak docker container build etmemiz bizim için yeterli, uygulamamız bunun içerisinde çalışacak ve watchtower bunu otomatik güncelleyecek.

İmaj oluşturmak için .gitlab-ci.yml için aşağıdaki yapılandırmayı kullanabilirsiniz.

image: docker:latest

docker-build:
 stage: build

 before_script:
  - docker info
  - docker login -u "$CI_REGISTRY_USER" -p "$CI_REGISTRY_PASSWORD" "$CI_REGISTRY"

 variables:
  DOCKER_DRIVER: overlay2
  DOCKER_TLS_CERTDIR: "/certs"
  IMAGE_TAG: $CI_REGISTRY_IMAGE:latest

 script:
  - docker build -t "$IMAGE_TAG" .
  - docker push "$IMAGE_TAG"

Bu yapılandırma direk olarak mastera gönderilen her kodu container haline getirecek ve gitlab “container registry” içerisine basacak. Burada çift branch kullanmanızı öneririm. dev ve master olarak yoksa otomatik güncellemede sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Dockerfile yapılandırmamız ise aşağıdaki gibi, NodeJS uygulamamız çalışıyor siz kendinize göre güzel bir yapılandırma uygulayın.

FROM node:17

RUN set -eux; \
 npm install -g pm2

COPY app .

RUN npm install

CMD ["pm2-runtime", "index.js"]

İşlemler tamamlandığında imajımız gitlab’da duracak, isterseniz bu imajı docker hub üzerinede gönderebilirsiniz, karar size kalmış. Gitlab kullandığımız için biz başka bir alanda barındırmak istemedik.

Otomatik güncelleştirme kısmına geldik aşağıdaki gibi bir docker-compose.yml dosyası işimizi fazlasıyla görecek

version: "3.7"
services:
 monit:
  image: developer-core-team/monitoring_v01
  container_name: core_monitoring
  restart: always
 watchtower:
  image: containrrr/watchtower
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
   - /root/.docker/config.json:/config.json
  command: --interval 30

Yapılandırmayı kendinize göre özelleştirmekte özgürsünüz 30 saniyede bir container registrymiz kontrol edilecek varsa güncelleme alınacak, isterseniz bu süreyi arttırabilirsiniz.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın