Kernel Hatalarının Giderilmesi

Kurulan makine’de dmesg çıktısında aşağıdaki hatalar gözüküyorsa ve sistemin başlatılması sırasında yavaşlığa sebebiyet veriyorsa düzenlemelerinde yapılması gerekmektedir. Bu yüzden aşağıdaki komutların gerekli alanlara girilmesi gerekmektedir.

Aşağıda kod blogu içerisindeki parametreler /etc/modprobe.d/blacklist.conf içerisine eklenecektir.

intel_rapl: no valid rapl domains found in package 0

blacklist intel_rapl

piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller not enabled!

blacklist i2c-piix4
blacklist intel_powerclamp

blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 

blacklist floppy

Tüm bu işlemler yapıldıktan hemen sonra sudo dpkg-reconfigure initramfs-tools çalıştırılması gerekiyor. Vmware gibi sanallaştırma ortamları kullanılıyor ise hata alınmaması için BIOS ayarlarının yapılması ve gerekli özelliklerin kalıcı olarak kapatılması da gerekmektedir. Ayrıca Hyper-V üzerinde ise makine Version 1 olacak şekilde kurulumun yapılması önerilir.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın