İşe Yarar 8 Linux Grep Komut ve Kullanımı

Linux sistemlerde grep ile kolaylıkla arama yapabilirsiniz.Özellikle dosya içlerinde arama yapmak için kullanabilirsiniz. Grep aslında metin parçalamaya yarar yani sizin verdiğiniz pattern sonucunda sistemde ne var ne yoksa önünüze getirir yada belirttiğiniz dosyalar içerisinde bu arama işlemini gerçekleştirir.Komplike arama işlemleri yapabilir veya tüm dizin içerisinde aramalar düzenleyebilirsiniz.

1.Dosya içinde arama yapmak

armut.text içerisinde elma geçen satırları getirmesi için

  grep "elma" armut.text

2.Birden fazla dosya içerisinde arama yapmak

armut.text ve elma.text içerisinde patates geçen satırları getirmesi için(sonu .text olan tüm hepsinde arama yapar)

  grep "patates" *.text

3.Büyük küçük harf duyarlılığı ile arama yapmak

Sadece küçük veya sadece büyük harf olan armut.text içerisindeki elmaları getirmesi için

  grep -i "elma" armut.text

4.Regex ile arama yapmak

armut.text içerisindeki lma ile biten ve patates geçenleri getirmesi için

  grep "patates *lma" armut.text

5.Sonraki satırları da getirerek arama yapmak

Bulunan değerden sonra n kadar daha satır getirmek için

  grep -A 3 -i "elma" armut.text

6.Tüm dizinlerde arama yapmak

Tüm dizinlerde bahsi geçen değerin bulunmasını sağlamak için

  grep -r "elma" *

7.Hangi dosyalarda bulunduğunu arama

Aradığımız ifadenin içerisinde bulunduğu dosyaların isimlerini getirmesi için

  grep -l "elma" armut*

8.Eşleşmelerin Sayısını getirme

Aranılan ifadenin dosya içerisinde kaç kez geçtiğini bulmak için

  grep -c "ve" armut.text

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın