En Basit Haliyle Docker Nasıl Kurulabilir

Docker’ı yüklemenin herkes tarafından kullanılan yolu, deposunu ekleyerek bu depodan yüklemektir. bunu yaparken uygulayabileceğiniz bir sürü yöntem bulunuyor hatta zamanında bende anlatmıştım.

Docker paketini sık sık güncellemeyi tercih etmediğimden dolayı direk debian tabanlı sistemler için deb dosyasını indirip elle kurmayı tercih ediyorum.

Siz aynı alandan kullandığınız sistem için hazırlanmış olan paketi indirip kurabilirsiniz.

 • https://download.docker.com/linux/debian/dists/ Sisteminizin sürümünü seçerek gerekli olan paketi indirin
 • İndirdiğiniz paketi sudo dpkg -i docker*.deb komutu ile kurun
 • Kullanıcı adınızı docker grubuna eklemeyi unutmayın.
 • Değişikliklerin geçerli olması için oturumdan çıkıp girmeniz gerekebilir.
 • Hadi hayırlı olsun docker kurulumumuz tamamlandı

Veya bunlar bir yana dursun komut satırı ile de basit bir şekilde kurulum yapabilirsiniz.

sudo apt-get install \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Bundan sonra dockerı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Unutmayın yeni bir güncelleme geldiğinde otomatik olarak indirip kuramazsınız. El ile kuruluma devam etmeniz gerekir. (Güvenlik güncelleştirmeleri dışında güncellemeyebilirsiniz.)

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın