Debian Üzerine Gogs Kurulum ve Konfigürasyonu

Bu kadar iş ile uğraşamam bana kolay yöntemini ver diyorsanız oda şu şekilde direk olarak çalıştırılabilir dosyayı indiriyorsunuz.

Kullanılacak olan paketleri ekleyip güncelleme işlemini yapıyoruz ardından gogs paketini direk olarak sisteme ekliyoruz.

APP_NAME="gogs"
MYSQL_PASSWORD="<kullanılacak olan şifre>"
HOSTNAME="git.mertcangokgoz.com"

# setup mysql server and database
debconf-set-selections <<CONFIG
mysql-server-5.5 mysql-server/root_password password ${MYSQL_PASSWORD}
mysql-server-5.5 mysql-server/root_password_again password ${MYSQL_PASSWORD}
CONFIG
apt-get install -y --force-yes mysql-server
mysql -uroot -p${MYSQL_PASSWORD} -e "create database if not exists ${APP_NAME};"

# setup nginx configuration
apt-get install -y nginx
cat > /etc/nginx/sites-available/default <<EOF
server {
 listen     80;
 server_name   ${HOSTNAME};
 location / {
  proxy_pass   http://localhost:3000;
 }
}
EOF
sudo service nginx restart

Buda kolay kurulum yöntemi bu kurulumun kötü yanı SSL olmaması ve MySQL ile kullanılıyor olması isterseniz bu yöntemi de kullanabilirsiniz.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın