CentOS 7’de Nginx Nasıl Kurulur?

Nginx paketleri EPEL depolarında yer alır. Sisteme EPEL’i dahil ederek işleme başlıyoruz.

sudo yum install epel-release

Dahil ettikten sonra nginx paketini sisteme dahil ediyoruz.

sudo yum install nginx

İlk defa çalıştırıyorsak GPG keyin eklenmesi için bizden bir onay isteyecek y diyerek devam ediyoruz.

Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7
Importing GPG key 0x352C64E5:
Userid     : "Fedora EPEL (7) <epel@fedoraproject.org>"
Fingerprint: 91e9 7d7c 4a5e 96f1 7f3e 888f 6a2f aea2 352c 64e5
Package    : epel-release-7-9.noarch (@extras)
From       : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7
Is this ok [y/N]:

Servisini başlatıyoruz ve sistem başlangıcına ekliyoruz

sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl start nginx

Eğer sunucunuz güvenlik duvarı ile korunuyor ise 80 ve 433 portlarına izin veriyoruz.

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Artık Nginx web sunucunuz kullanıma hazır güle güle kullanabilirsiniz.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın