Zimbra’da Sınırlı Erişime Sahip Yönetici Hesabı Oluşturma

Yöneticiler için bir dağıtım listesi oluşturun ve e-postayı almamasını ve GAL’de gizli kalması için ayarlamalarınızı yapın.

Kurumda yetkili admin oluştururken bir takım alanların değiştirilmemesini sağlayabilirsiniz. Yada sadece 1 ana admin belirleyip geri kalan herkesin sistemi gözlemleyebilmesini veya sadece hesap yönetimi yapabilmesini sağlayabilirsiniz.

zmprov ca delegatedadmin@example.com q1w2e3r4QQQ zimbraIsAdminAccount TRUE
zmprov modifyDistributionList zimbra-rest@server.lan zimbraIsAdminGroup TRUE
zmprov modifyAccount zimbra-admin@server.lan zimbraIsDelegatedAdminAccount TRUE

Hesap oluşturmayı tamamladık roleleri vermeye geldi sıra bunun için adminin ne yapabileceğine bakmak lazımaşağıdaki roleleri yapabilir bir admin

Account List View      :	accountListView
Distribution List View   :	DLListView
Alias List View       :	aliasListView 
Resource List View     : 	resourceListView
Class of Service LIst View : 	COSListView
Domain List View      :	domainListView
Server List View      :	serverListView
Zimlet List View      : 	zimletListView
Admin Zimlet List View   :	adminZimletListView 
Global Settings View    : 	globalConfigView 
Global Server Status View  :	globalServerStatusView 
Help Search View      :	helpSearch 
Saved Searches View     : 	saveSearch 
Mail Queue View       : 	mailQueue 
Backups View        : 	backupsView 
Certificates View      : 	certsView 
Software Updates      : 	softwareUpdatesView
Account Migration      :	bulkProvisionTasksView
Per Server Statistics View : 	perServerStatisticsView 
Global ACL View       : 	globalPermissionView 
Right List View       :	rightListView

Ben aşağıdaki kuralları tanımlıyorum. Böylelikle bu adminimiz sınırlı bir erişime sahip olacak

zmprov modifyDistributionList zimbra-group@server.lan zimbraAdminConsoleUIComponents accountListView zimbraAdminConsoleUIComponents DLListView zimbraAdminConsoleUIComponents aliasListView zimbraAdminConsoleUIComponents COSListView zimbraAdminConsoleUIComponents saveSearch

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın