Zimbra İçin Yedekleme ve Yedekten Geri Dönme İşlemi

Linux sunucusunda ki tüm zimbra e-posta hesaplarını sanal sunucunuzun snapshotunu almadan en basit olarak nasıl yedekleyebileceğinizi göstermek istiyorum.

Yada tek 1 tane zimbra hesabını da bu yöntem ile yedekleyebilirsiniz. Aşağıdaki komutlarda sunucuyu belirtmek için -s parametresi mail.dd.hastane.com belirtir. Hedef varsayılan dizin ise -t ile belirlenebilir. Zorunlu değildir tanımlamadığınız da zimbra_home/backup dizini içerisinde yedeklerinizi görebilirsiniz.

Bu işlemleri yapabilmeniz için Zimbra sunucusuna zimbra kullanıcı adı ile işlem yapıyor olmanız gerekmektedir. Bunun için

su - zimbra

Komutu ile zimbra giriş yapınız.

Yedekleme işlemleri

Sunucu mail.dd.hastane.com üzerindeki tüm zimbra posta kutularının tam yedeklerini almak için

zmbackup -f -a all -s mail.dd.hastane.com

Son tam yedeklemeden beri mail.dd.hastane.com sunucusunda gerçekleşen tüm zimbra posta kutularındaki değişiklikleri yedeklemek için (Önerilmez)

zmbackup -i -a all -s mail.dd.hastane.com

Tek bir kullanıcının posta kutusundaki mailleri ile birlikte yedeklenmesi işlemi için

zmbackup -f -a mgokgoz@dd.hastane.com -s mail.dd.hastane.com

Sunucuda tek bir kullanıcı için posta kutusunun tam yedeklemeden sonraki değişikliklerini alarak yedeklemesi için

zmbackup -i -a mgokgoz@dd.hastane.com -s mail.dd.hastane.com

Yedekten geri dönme işlemleri

mail.dd.hastane.com sunucusu üzerindeki tüm hesapların, son tam yedeklemeden bu yana artan yedeklemeler dahil olmak üzere, mail.dd.hastane.com sunucusu üzerindeki tüm hesapların tam olarak geri yüklemek için

zmrestore -a all -s mail.dd.hastane.com

Yalnızca son tam yedeklemeyi geri yüklemek için, son tam yedeklemeden bu yana artan yedeklemeleri hariç tutarak, mail.dd.hastane.com sunucusu üzerindeki tüm hesapları geri yüklenmek için

zmrestore -rf -a all -s mail.dd.hastane.com

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın