Xubuntu 16.04 Format Sonrası Kurulması Gerekenler

Ubuntu için geçtiğimiz ay yeni sürüm yayınlandı ve pek çok paket güncellendi eksiklikleri giderildi diğer sürümlerden farklı olarak php7 sürümüne geçilip gnome da değişikliklere gidildi ve pek çok ekleme yapıldı bende XFCE sürümü olan Xubuntu kullandığım için formattan sonra her zaman ki gibi kurduklarımı şu şekilde bir bash script olarak düzenledim.

#update system
apt-get update -y
apt-get upgrade -y
apt-get dist-upgrade -y

#tools
apt-get install -y nmap nbtscan wireshark tshark dsniff tcpdump john p7zip openjdk-8-jre openvpn libwebkitgtk-1.0-0 libssl-dev libjpeg-dev libnetfilter-queue-dev ettercap-text-only ghex pidgin pidgin-otr traceroute lft gparted autopsy subversion git gnupg gnupg2 htop ssh libpcap0.8-dev libimage-exiftool-perl aptitude p7zip-full proxychains curl terminator hydra hydra-gtk medusa irssi libtool build-essential bum rdesktop sshfs bzip2 extundelete rpcbind nfs-common gimp iw ldap-utils ntfs-3g steghide whois aircrack-ng eog laptop-mode-tools openconnect gengetopt byacc flex cmake ophcrack gdb stunnel socat chromium-browser swftools hping3 tcpreplay tcpick gufw vncviewer scalpel foremost unrar rar secure-delete yersinia vmfs-tools ruby ruby-dev bundler vrms

#gems
gem install snmp bundler jekyll

#requirements only pia VPN beta Client
http://packages.ubuntu.com/trusty/libgnutls26


#python tools
apt-get install -y python-yara python-distorm3 python-magic python-pyinotify python-configobj python-msgpack python-requests python-pefile python-ipy python-openssl python-pypcap python-dns python-dnspython python-crypto python-cryptography python-dev python-twisted python-nfqueue python-scapy python-capstone python-setuptools python-urllib3 python-pip python3-pip

#web
apt-get install -y php7.0-cli php7.0-curl php7.0-cgi nginx mysql-server

#dev libs
apt-get install -y libreadline-dev libcapstone3 libcapstone-dev libssl-dev zlib1g-dev libxml2-dev libxslt1-dev libyaml-dev libffi-dev libssh-dev libpq-dev libsqlite3-dev libpcap-dev libgmp3-dev libpcap-dev  libpcre3-dev libidn11-dev libcurl4-openssl-dev

#other libs
apt-get install -y libpq5 libreadline5 libappindicator1 libindicator7 libnss3-1d libxss1 libssl1.0.0

#other tools
apt-get install -y gstreamer1.0-plugins-bad freerdp-x11 libxfreerdp-client1.1 qemu-kvm qemu-utils binwalk qemu-system* aqemu gvfs-fuse xdg-user-dirs powertop build-essential subversion git-core autoconf postgresql pgadmin3 curl nmap virtualbox geany

#Cheatsheets
git clone https://github.com/HarmJ0y/CheatSheets
git clone https://github.com/aramosf/sqlmap-cheatsheet.git
git clone https://github.com/wsargent/docker-cheat-sheet.git
git clone https://github.com/paragonie/awesome-appsec.git

#clean
apt-get autoremove -y
aptitude autoclean -y
apt-get -y install -f

dipnot: Aynı paket 16.04 sürüm numarası içeren tüm Ubuntu türevlerinde çalışmaktadır.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın