Windows’u Yeniden Başlatmadan Makine Adının Değiştirilmesi

Makinede hostname değiştirmek için windows tarafında reboot atmamız gerektiği zamanlar oluyordu. Makinenin adını değiştirip aynı zamanda yeniden başlatmayalım istedik.

Bunun için şöyle bir PowerShell betiğimiz oldu

$ComputerName = "<makine-adı>"
   
Remove-ItemProperty -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" -name "Hostname" 
Remove-ItemProperty -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" -name "NV Hostname" 

New-PSDrive -name HKU -PSProvider "Registry" -Root "HKEY_USERS"

Set-ItemProperty -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Computername\Computername" -name "Computername" -value $ComputerName
Set-ItemProperty -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Computername\ActiveComputername" -name "Computername" -value $ComputerName
Set-ItemProperty -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" -name "Hostname" -value $ComputerName
Set-ItemProperty -path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" -name "NV Hostname" -value  $ComputerName
Set-ItemProperty -path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" -name "AltDefaultDomainName" -value $ComputerName
Set-ItemProperty -path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" -name "DefaultDomainName" -value $ComputerName
Set-ItemProperty -path "HKU:\.Default\Software\Microsoft\Windows Media\WMSDK\General" -name "Computername" -value $ComputerName

Bu betik sayesinde ise yeniden başlatma ihtiyacı olmadan değişiklik yapabildik.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

“Windows’u Yeniden Başlatmadan Makine Adının Değiştirilmesi” üzerine bir yorum

Yorum yapın