July 30, 2013

Windows Server 2012 Remote Desktop Service

Windows Server 2012 Remote Desktop servisinin yapılandırılmasını aşağıdaki video ile yapabilirsiniz.