Windows about_execution_policies Uyarısının Çözümü

Powershell üzerinde işlem yaparken kimi zaman bazı izinler çalışmaz, politika ihlali olduğu için veya politika belirlenmediği için bu uyarı karşınıza çıkar bunu düzeltebilmek için aşağıdakileri yapmalısınız.

Uyarı şu şekilde

.\create-vm.ps1 : File F:\VM\create-vm.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For
more information, see about_Execution_Policies at https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:1
+ .\create-vm.ps1
+ ~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
    + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess

Böylelikle dışarıdan çalıştıracağınız PowerShell almamak için aşağıdaki işlemi yapın.

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

İzinin kaldırılması

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Undefined -Scope CurrentUser

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın