unknown url type: https Hatasının Giderilmesi

Python ile uğraşan arkadaşlar az çok gözlemlemişlerdir özellikle yeni kurulan sunucu ve sistemlerde easy_install kullanmak isterseniz bu hata çokca karşımıza çıkar ve oldukça can sıkıcıdır.Genellikle HTTPS linklerde karşımıza çıkan bu hatayı bir kaç ufak yapılandırma ile çözebilmek mümkün

Ubuntu,Mint

sudo apt-get install libssl-dev

Centos,RHEL,Fedora

sudo yum install openssl-devel

Böylelikle SSL nin geliştirici paketlerini kurmuş oluyoruz ve bundan sonra yapacağınız işlemlerde bu hata ile karşılaşmamış oluyoruz.

Share this:

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.