Ubuntu Vm Üzerine Laravel Framework Kurulumu

Sanal makine üzerine testler için Laravel Framework kuralım dedik olay oldukça basit normalde ben debian yada centos kullanırım ama bu sefer elimde her iki işletim sisteminin isosu yoktu elimizde hazır ubuntu varken kuralım dedik

PHP kuralım

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt-get install php5.6

Hemen ardından composer kardeşi kuralım

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Composer eşliğinde Laravel kurulumumuzu gerçekleştirelim ve .bashrc dosyasına aşağıda vermiş olduğum PATH ekleyelim

composer global require "laravel/installer"
export PATH="$PATH:$HOME/.composer/vendor/bin"

Geliştirme ortamımız için Apache ve gerekli olanları kuralım

sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php5
sudo apt-get install git
sudo apt-get install zip

Tasksel aracılığı ile LAMP kuralım

sudo apt-get install tasksel
sudo tasksel install lamp-server

Modları aktif edelim ve apacheyi yeniden başlatalım

sudo phpenmod mcrypt
sudo phpenmod mbstring
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

Komut satırından SQL kullanabilirsiniz ama bu canınızı sıkıyor ise bunun yerine phpmyadmin de kurabilirsiniz

sudo apt-get install phpmyadmin

Daha sonradan güncelleme için komut veriyoruz. composer update --no-scripts

ve gerekli olan diğer php kütüphanelerini ekliyoruz

sudo apt-get install php5.6-mbstring
sudo apt-get install php5.6-xml

Bundan sonra ihtiyacınız olan .env uzantılı dosya oluşturmak ve laravel projenizi güzelce kullanmak başka yapacağınız bir şey kalmıyor.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın