Silinmeyen Windows Dizinlerini Silmek

Genellikle bir dizini silmek istediğimizde izinlerden dolayı silemeyiz. Komut satırını(cmd) yönetici olarak açtıktan hemen sonra aşağıdaki işlemlerin yapılması ile klasörler kolay bir şekilde silinebilir. İlk önce yetkiler kullanıcıya geçirilir ardından temizlenir.

takeown /F "Z:\Program Files" /A /R /D Y
cacls "Z:\Program Files" /T /grant administrators:F
rmdir /s /q "Z:\Program Files"

Eğer hala silinmiyor ise dizin adlarını Windows.old olarak değiştirin ve Disk Temizleme aracı ile sistem dosyalarını sil seçeneği seçilerek gereken temizleme işlemini yapın.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

“Silinmeyen Windows Dizinlerini Silmek” üzerine 3 yorum

Yorum yapın