yüksek çözünürlüklü windows dosya silme temsili görsel

Silinmeyen Windows Dizinlerini Silmek

Genellikle bir dizini silmek istediğimizde izinlerden dolayı silemeyiz. Komut satırını(cmd) yönetici olarak açtıktan hemen sonra aşağıdaki işlemlerin yapılması ile klasörler kolay bir şekilde silinebilir. İlk önce yetkiler kullanıcıya geçirilir ardından temizlenir.

takeown /F "Z:\Program Files" /A /R /D Y
cacls "Z:\Program Files" /T /grant administrators:F
rmdir /s /q "Z:\Program Files"

Eğer hala silinmiyor ise dizin adlarını Windows.old olarak değiştirin ve Disk Temizleme aracı ile sistem dosyalarını sil seçeneği seçilerek gereken temizleme işlemini yapın.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Debian 9 Microsoft SQL Server Kurulumu

Next Post

Debian 9 PowerShell Kurulumu

Comments 3
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Read next
0
Share