Sistem Yönetimi

Prometheus Node Exporter Kullanarak Linux Sunucuların İzlenmesi

22 Haziran 2020

Prometheus Node Exporter Kullanarak Linux Sunucuların İzlenmesi

Monitoring İşlemleri için Prometheus kullanan ve linux sunucularını basit bir şekilde izlemek isteyenler için betik aşağıdaki gibidir.

Uyarılar

  • Node Exporter’ın yeni çıkan v1 sürümü kullanılmamıştır.
  • Default eski sürüm kurulur.
set -e

echo "Download Node Exporter and Create User"
cd /tmp
curl -LO https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v0.18.1/node_exporter-0.18.1.linux-amd64.tar.gz
tar -xvf node_exporter-0.18.1.linux-amd64.tar.gz
sudo mv node_exporter-0.18.1.linux-amd64/node_exporter /usr/local/bin/
sudo useradd -rs /bin/false node_exporter
echo "Download Node Exporter and Create User Finish"

echo "
[Unit]
Description=Node Exporter
After=network.target

[Service]
User=node_exporter
Group=node_exporter
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter

[Install]
WantedBy=multi-user.target
" > /etc/systemd/system/node_exporter.service

systemctl daemon-reload
systemctl start node_exporter
systemctl enable node_exporter

echo "Node Exporter Status"
systemctl status node_exporter
echo "Finish..."
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x