Programlamaya Giriş Final Ders Ödevleri

Başkent Üniversitesi Programlamaya Giriş dersinde Prof. Dr. Afet GOLAYOĞLU Tarafından verilmiş olan Final Ders Ödevleri Tarafımdan yazılmış olup 11.05.2015 Tarihinde yayınlanmıştır.Kaynak verilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.

1- Elektrik dağıtım şirketinde elektrik kullanım bedeli,

 • Konutlar için 0-100 KWh arası 0.1 TL /Kwh, 100 Kwh dan fazla kısmi için 0.15 TL/Kwh,
 • Kamu kuruluşları için 0-500KWh arası için 0.15TL/KWh, 500Kwh dan fazla kısmi için 0.2 TL/KWh ve
 • Özel sektör için 0-1000 KWh arası 0.3TL/ KWh, 1000 Kwh dan fazla kısmi için ise 0.35TL/KWh olarak hesaplanmaktadır.

Elektrik kullanım bedeli hesaplama programını yazınız.

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  int main(void) {
  	int secim=1,kv=0;
  	float konut;
  	jump:
  	while(secim) {
  		printf("1-Konutlarn2-Kamu Kuruluslarin3-Ozel Sektorn4-Cikisnn");
  		scanf("%d",&secim);
  		switch(secim) {
  			case 1:
  				printf("Kullandiginiz Elektrigi KWh Cinsinden giriniz.n");
  				scanf("%d",&kv);
  				if(kv <= 0){
          	printf("Gecersiz deger girdiniz n");
          	break;
        	}
  				if(kv >= 0 && kv <= 100) {
  					konut=(float)kv*0.1;
  				} else if(kv>=101) {
  					konut=(float)(100*0.1)+(kv-100)*0.15;
  				}
  				printf("%d KWh icin Kullanim Bedeliniz %.2f TL Olarak Bulunmustur.nn",kv,konut);
  				break;
  			case 2:
  				printf("Kullandiginiz Elektrigi KWh Cinsinden giriniz.n");
  				scanf("%d",&kv);
  				if(kv <= 0){
          	printf("Gecersiz deger girdiniz n");
          	break;
        	}
  				if(kv >= 0 && kv <= 500) {
  					konut=(float)kv*0.15;
  				} else if(kv>=501) {
  					konut=(float)(500*0.15)+(kv-500)*0.2;
  				}
  				printf("%d KWh icin Kullanim Bedeliniz %.2f TL Olarak Bulunmustur.nn",kv,konut);
  				break;
  			case 3:
  				printf("Kullandiginiz Elektrigi KWh Cinsinden giriniz.n");
  				scanf("%d",&kv);
  				if(kv <= 0){
          	printf("Gecersiz deger girdiniz n");
          	break;
        	}
  				if(kv >= 0 && kv <= 1000) {
  					konut=(float)kv*0.3;
  				} else if(kv>=1001) {
  					konut=(float)(1000*0.3)+(kv-1000)*0.35;
  				}
  				printf("%d KWh icin Kullanim Bedeliniz %.2f TL Olarak Bulunmustur.nn",kv,konut);
  				break;
  			case 4:
  				secim=0;
  				break;
  			default:
  				goto jump;
  				break;
  		}
  	}
  	return 0;
  	getch();
  }

2- Üniversite misafirhanesi öğretim üyeleri için konaklayacakları gün sayısına bağlı olarak tabloda verildiği gibi farklı tarife uygulamaktadır.

Gün sayısı    Ücret (Yabancı) Ücret(TC vatandaşı) Universite personeli
0-4 25 TL(günlük) 15 TL 12 TL
5-10 20 TL 12 TL 10 TL
11-yukarısı 17 TL 10 TL 7 TL

Konaklama bedelini hesaplayan program kodunu yazınız.

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  /*Tarife fiyatlarının dizi içerisinde tutulması*/
  int tarife[3][3]={{25, 15, 12},{20, 12, 10},{17, 10, 7}};

  /*Misafir tipi ile birlikte ücreti hesaplayan fonksiyon*/
  int fiyat_hesapla(int tip, int gun){
    int fiyat = 0 ;
    /*Array indis ayarlama işlemi 1 ise 0,2 ise 1 şeklinde */
    tip--;
    if (gun <= 4){
      fiyat+=tarife[0][tip]*gun;/*0-4 Arası için 25 TL ile gün sayısının çarpılması*/
    }
    else if (gun <= 10){
      fiyat+= tarife[0][tip] * 4;/*ilk 4 gün ücretlendirmesi*/
      fiyat+= tarife[1][tip] * (gun-4);/*4 den 10 kadar olan ki ücretlendirme*/
    }
    else{
    	/*11 den yukarısı için konaklama bedel hesabı*/
      fiyat+=tarife[0][tip]*4;
      fiyat+=tarife[1][tip]*6;
      fiyat+=tarife[2][tip]*(gun-10);
    }
    return fiyat;
  }

  int main(void){
    /*Calis programin calisma dongusunu kontrol edecek*/
    int calis = 1,tip, gun;
    while(calis){
    	jump:
      printf("1-Yabancin2-TC Vatandasin3-Personeln4-Cikisn");
      scanf("%d", &tip);
      switch (tip){
      case 1:
      case 2:
      case 3:
        /*Tum misafir tipleri icin tek bir fiyat fonksiyonu yeterli oluyor*/
        printf("Kalinacak gun sayisini giriniz: ");
        scanf("%d", &gun);
        if(gun <= 0){
          printf("Gecersiz gun sayisi n");
          break;
        }
        printf("Konaklama ucreti: %d TLn", fiyat_hesapla(tip, gun));
        break;
      case 4:
        calis=0;
        break;
      default: //Girdi olarak 1,2,3 ve ya 4'den farkli bir sey girildiyse uygulama tekrar çalışmaya devam etsin
        goto jump;
      }
    }
    return 0;
    getch();
  }

3- Asgari ücretin 20 yaş altındakiler için 896 TL , 20 yaş üstündekiler için 1010 TL emekliler için 960 TL olarak uygulandığı bir pazarlama şirketinde çalışan her eleman için yaptığı satış miktarının %5 i kadar ek ücret, bayram ve ya tatil günlerinde çalıştığı her yarım gün için ise 50 TL ek ücret verilmektedir. Buna göre, aylık maaş hesaplama programını yazınız

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  /*Calisan maasini hesaplayan fonksiyon*/
  double maas_hesapla(int yas, int satis, int mesai){
    double maas=0;
    if(yas == 1)
      maas=896;
    if(yas == 2)
      maas = 1010;
    else
      maas = 960;
    /*Satislardan gelen %5*/
    maas += (satis * 0.05);
    /*Measiden gelen gun*50 TL*/
    maas += (mesai*50);
    return maas;
  }
  int main(){
    /*Calis programin calisma dongusunu kontrol edecek*/
    int calis = 1,yas, satis, mesai;
    while(calis){
      printf("1-20 Yas Altin2-20 Yas Ustun3-Emeklin4-Cikisn");
      scanf("%d", &yas);
      switch (yas){
      case 1:
      case 2:
      case 3:
        /*Tum misafir tipleri icin tek bir fiyat fonksiyonu yeterli oluyor*/
        printf("Elemanini satis miktarini giriniz:");
        scanf("%d", &satis);
        if(satis < 0){
          printf("Satis negatif olamaz n");
          break;
        }
        printf("Elemanini bayram ve ya tatilde calistigi gun sayisi:");
        scanf("%d", &mesai);
        if(mesai < 0){
          printf("Gun sayisi negatif olamaz n");
          break;
        }
        printf("Elemanin maasi: %.2f TLn", maas_hesapla(yas, satis, mesai));
        break;
      case 4:
        calis=0;
        break;
      default: //Girdi olarak 1,2,3 ve ya -1'den farkli bir sey girildiyse
        printf("Gecersiz bir secenek girdiniz n");
      }
    }
    return 0;
  	getch();
  }

4- Kargo şirketi gönderilecek kargonun ağırlığı ve gideceği yere bağlı olarak aşağıdaki şekilde tarife uygulamaktadır:

 • Amerika : 0-250 gr arası için 2 TL, sonrası her 250 gr için 1.5 TL
 • Avrupa : 0-250 gr arası için 1 TL, sonrası her 250 gr için 0.75 TL
 • Uzakdoğu : 0-250 gr arası için 3 TL, sonrası her 250 gr için 2 TL

Buna göre ücret hesaplayan program kodunu yazınız.

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  int main()
  {
  	char yer;
  	float kargonun_agirligi,odenecek_tutar;
  	printf("Kargonun agirligini giriniz: ");
  	scanf("%f",&kargonun_agirligi);
  	printf("Kargonun gidecegi yeri giriniz: ");
  	scanf("%s",&yer);
  	switch(yer)
  	{
  	case 'A':
  			if(kargonun_agirligi>0 && kargonun_agirligi<250)
  		  {printf("Odenecek tutar 2 TL");}
  		  else if(kargonun_agirligi>250)
  		  {
  		  	odenecek_tutar=(kargonun_agirligi/250)*1.5+0.5;
  		  	printf("Odenecek tutar: %.2f TL",odenecek_tutar);
  			}
  		  break;
  	case 'E':
  			if(kargonun_agirligi>0 && kargonun_agirligi<250)
  		  {printf("Odenecek tutar 1 TLn");}
  		  else if(kargonun_agirligi>250)
  		  {
  		  	odenecek_tutar=(kargonun_agirligi/250)*0.75+0.25;
  		  	printf("Odenecek tutar: %.2f TL",odenecek_tutar);
  			}
  		  break;
  	case 'U':
  			if(kargonun_agirligi>0 && kargonun_agirligi<250)
  		  {printf("Odenecek tutar 3 TLn");}
  		  else if(kargonun_agirligi>250)
  		  {
  		  	odenecek_tutar=(kargonun_agirligi/250)*2+1;
  		  	printf("Odenecek tutar: %.2f TL",odenecek_tutar);
  			}
  		  break;
    }
    getch();
    return 0;
  }

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın