PostgreSQL Veritabanını Yedekten Geri Yükleme

Bir veritabanını geri yüklemeden önce, o veritabanına olan tüm bağlantıları sonlandırmanız ve yedekleme dosyasını hazırlamanız gerekir. PostgreSQL’te bir veritabanını iki şekilde geri yükleyebilirsiniz:

  • Psql kullanarak, pg_dump ve pg_dumpall araçları tarafından üretilen düz SQL komut dosyasını geri yüklemek
  • Pg_dump aracıyla oluşturulan tar dosyası ve dizin biçimini geri yüklemek için pg_restore kullanmak

Psql kullanarak veritabanlarını geri yükleme

Psql yardımcı programı, pg_dump, pg_dumpall veya uyumlu yedek dosyalar üreten diğer araçlar tarafından oluşturulan SQL komut dosyasını geri yüklemenizi sağlar. Psql aracını kullanarak tüm komut dosyasını yürütmeniz gerekir.

Tam olan bir yedeklemeyi geri yüklemek ve geri yükleme işlemi sırasında oluşan herhangi bir hatayı göz ardı etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

psql -U kullanici-adi -f yedek.sql

Bir hata oluşması durumunda veritabanını geri yüklemeyi durdurmak isterseniz aşağıdaki komutu kullanmanız gerekiyor benimde en çok kullandığım yöntem budur

psql -U kullanici-adi --set ON_ERROR_STOP=on -f yedek

Gördüğünüz gibi sadece ek bir seçenek ekledik. --set ON_ERROR_STOP = on

Belli bir veritabanın da ki belirli veritabanı nesnelerini yedeklerseniz, bunları aşağıdaki komutu kullanarak geri yükleyebilirsiniz

psql -U kullanici-adi -d veritabani -f yedekbro.sql

Pg_restore kullanarak veritabanları nasıl restore edilir

Psqltool’un yanında, pg_dump veya pg_dumpalltools tarafından yedeklenen veritabanlarını geri yüklemek için pg_restore programını kullanabilirsiniz. Pg_restore programı ile, restorasyon edilecek veritabanları için çeşitli seçenekler bulunuyor bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Pg_restore, restorasyon için iş parçacığı sayısını belirtmek için -j seçeneğini kullanarak paralel geri yükleme yapmanıza izin verir. Her bir thread aynı anda ayrı bir tabloyu geri yükler ve böylece işlem oldukça hızlanır. Şu anda, pg_restore yalnızca özel dosya biçimi için bu seçeneği desteklemektedir.
  • Pg_restore, belirli veritabanı nesnelerini tam veritabanını içeren bir yedeği geri yüklemenizi sağlar.
  • Pg_restore, eski sürümde yedeklenen bir veritabanını alabilir ve yeni sürüme geri yükleyebilir.
pg_restore --dbname=cemil --verbose /home/mertcan/yedek.tar

İkincisi, aşağıdaki komutu kullanarak tablo yapısını yalnızca yedek.tar yedek dosyasından geri yükleyebiliriz.

pg_restore --dbname=cemil --section=pre-data  /home/mertcan/yedek.tar

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın