PostgreSQL Sunucusuna Uzaktan Nasıl Erişilir?

Varsayılan olarak PostgreSQL sunucusu sadece yerel arabirimde 127.0.0.1 çalışacak şekilde ayarlıdır. PostgreSQL sunucunuza uzaktan erişim sağlamak için postgresql.conf yapılandırma dosyasını açın ve CONNECTIONS AND AUTHENTICATION bölümüne listen_addresses = '*' yazın.

sudo nano /etc/postgresql/10/main/postgresql.conf

dosyayı kaydedin ve PostgreSQL hizmetini şu şekilde yeniden başlatın.

sudo service postgresql restart

Ss yardımcı programıyla yapılan değişiklikleri doğrulayın.

ss -nlt | grep 5432

Çıktısını şu şekilde görmeniz gerekir


LISTEN  0     128         0.0.0.0:5432       0.0.0.0:*
LISTEN  0     128          [::]:5432        [::]:*

Gördüğünüz gibi PostgreSQL sunucusunun üzerindeki tüm arayüzleri dinliyorsunuz (0.0.0.0). Son adım, sunucuyu pg_hba.conf dosyasını düzenleyerek uzak bağlantıları kabul edecek şekilde yapılandırmaktır.

Aşağıda farklı kullanım durumlarını gösteren bazı örnekler yer almaktadır

Mertcan kullanıcısı, bir md5 şifresi kullanarak tüm konumlardan tüm veritabanlarına erişebilecektir.

# TYPE DATABASE    USER      ADDRESS         METHOD

host  all       mertcan      0.0.0.0/0        md5

Mertcan kullanıcısı, md5 şifresini kullanarak tüm konumlardan sadece testdb’e erişebilecektir.

# TYPE DATABASE    USER      ADDRESS         METHOD

host  testdb     mertcan      0.0.0.0/0        md5

Mertcan kullanıcısı, tüm veritabanlarına güvenilir bir konumdan (95.95.95.12) şifre olmadan erişebilecektir.

# TYPE DATABASE    USER      ADDRESS         METHOD

host  all       mertcan      95.95.95.12      trust

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın