OpenVPN Key’deki Parolayı Değiştirme

OpenVPN key openssl kullanılarak üretilir ve sadece openssl komutu kullanılarak düzenlenebilir.

key’in üzerinde hali hazırda kullanılan parolayı değiştirmek için, yeni bir key oluşturmak yerine aşağıdaki yöntemi kullanarak daha önce kullanılan key’i değiştirin.

openssl rsa -des3 -in /etc/openvpn/client.key -out /etc/openvpn/client-new.key
mv /etc/openvpn/client-new.key /etc/openvpn/client.key

Parolayı tüm hepsinden kaldırmak için -des3 parametresini kaldırarak aşağıdaki komutu çalıştırın.

openssl rsa -in /etc/openvpn/client.key -out /etc/openvpn/client-new.key

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın