NGINX Web Sunucusu Üzerinde Matomo Yapılandırma

Daha önceden piwik olarak adlandırılan ve ücretsiz bir şekilde geliştirilip dağıtımı yapılan analitik uygulaması, ansızın isim değiştirerek matomo oldu, bu uygulamanın eski nginx yapılandırmalarından bazıları düzgün çalışmıyor. Bu noktada aşağıdakini kullanabilirsiniz.


Ham Yapılandırma İçeriği
server {
  listen 443 ssl http2;
  listen [::]:443 ssl http2;

  aio threads;

  ssl_certificate /root/.acme.sh/mertcangokgoz.com/mertcangokgoz.com.cer;
  ssl_certificate_key /root/.acme.sh/mertcangokgoz.com/mertcangokgoz.com.key;
  ssl_trusted_certificate /root/.acme.sh/mertcangokgoz.com/fullchain.cer;

  server_name a.mertcangokgoz.com;
  set $base /home/mertcan/mertcangokgoz.com;
  root $base/piwik;

  index index.php;
  
  location ~ ^/(index|matomo|piwik|js/index|plugins/HeatmapSessionRecording/configs)\.php {
    fastcgi_param HTTP_PROXY "";
    include configs/php_fastcgi.conf;
  }

  location ~* ^.+\.php$ {
    deny all;
    return 403;
  }

  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }

  location ~ /(config|tmp|core|lang) {
    deny all;
    return 403;
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
    return 403;
  }

  location ~ js/container_.*_preview\.js$ {
    expires off;
    add_header Cache-Control 'private, no-cache, no-store';
  }

  location ~ \.(gif|ico|jpg|png|svg|js|css|htm|html|mp3|mp4|wav|ogg|avi|ttf|eot|woff|woff2|json)$ {
    allow all;
    expires 1h;
    add_header Pragma public;
    add_header Cache-Control "public";
  }

  location ~ /(libs|vendor|plugins|misc/user) {
    deny all;
    return 403;
  }

  location ~/(.*\.md|LEGALNOTICE|LICENSE) {
    default_type text/plain;
  }

}

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

“NGINX Web Sunucusu Üzerinde Matomo Yapılandırma” üzerine 2 yorum

 1. Kurduktan sonra kullanıcıların IP-lokasyon eşleşmesini yapabilmek için düzenli olarak ip listelerini çekmesi gerekiyor. O kısım patlıyor.
  Çözümünü biliyorsanız yazıya ekler misiniz?

  Yanıtla
  • Gelen kullanıcıların IP lokasyonlarının tespit edilmesi ile alakalı bahsediyorsunuz sanırım, teşekkürler. Bu hafta içerisinde konuyla alakalı ufak bir yazı yayınlayacağım.

Yorum yapın