NGINX Kullanılarak TOR Çıkış Düğümlerinin Engellenmesi

Zararlı trafik olarak değerlendirilen TOR bağlantı noktalarının NGINX üzerinde kalıcı bir şekilde engellenmesi amacıyla aşağıdaki komut dizgesini kullanabilirsiniz.

wget -qO- https://check.torproject.org/exit-addresses | grep ExitAddress | cut -d ' ' -f 2 | sed "s/^/deny /g; s/$/;/g" > /etc/nginx/conf.d/tor-block.conf; systemctl reload nginx

Tor üzerinden trafik gelmesini istemeyenler için etkili bir yöntemdir. Ayrıca günlük güncellenmesi amacıyla cronjob ayarlamayı unutmayınız.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın