Nginx için Yoast’s SEO Sitemap Ayarları

Google XML Sitemap üzerinde bulunan hatalar ve uzun süredir güncelleme almamasından dolayı yeni bir Sitemap eklentisi arıyordum Yoast’s SEO kullandığım için Sitemap özelliğini açayım dedim Apache üzerinde pek sıkıntı çıkmasa da Nginx üzerinde çok nadir 404 hatası vermektedir bunun çözümü ise aşağıdaki kodu nginx de site.conf dosyanıza eklemeniz olacaktır.

#Yoast SEO Sitemaps
location ~ ([^/]*)sitemap(.*).x(m|s)l$ {
 ## this rewrites sitemap.xml to /sitemap_index.xml
 rewrite ^/sitemap.xml$ /sitemap_index.xml permanent;
 ## this makes the XML sitemaps work
 rewrite ^/([a-z]+)?-?sitemap.xsl$ /index.php?xsl=$1 last;
 rewrite ^/sitemap_index.xml$ /index.php?sitemap=1 last;
 rewrite ^/([^/]+?)-sitemap([0-9]+)?.xml$ /index.php? 
 sitemap=$1&sitemap_n=$2 last;
 ## The following lines are optional for the premium extensions
 ## News SEO
 rewrite ^/news-sitemap.xml$ /index.php?sitemap=wpseo_news last;
 ## Local SEO
 rewrite ^/locations.kml$ /index.php?sitemap=wpseo_local_kml last;
 rewrite ^/geo-sitemap.xml$ /index.php?sitemap=wpseo_local last;
 ## Video SEO
 rewrite ^/video-sitemap.xsl$ /index.php?xsl=video last;
}

Sadece sitemap özelliğini kullanacaksanız ve herhangi ek bir wordpress eklentisi kullanmayacaksanız direk olarak aşağıdaki kodlar işinizi görecektir. Yukarıdaki kodları eklemenize gerek yoktur.

# Rewrites for Yoast SEO XML Sitemap
rewrite ^/sitemap_index.xml$ /index.php?sitemap=1 last;
rewrite ^/([^/]+?)-sitemap([0-9]+)?.xml$ /index.php?sitemap=$1&sitemap_n=$2 last;

bu şekilde XML sitemap kolay bir şekilde nginx tarafından hatasız olarak gösterilecek kimi zaman aldığınız 404 hatasından kurtulacaksınız…

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın