NGINX İçin ngx_pagespeed Kuralları

NGINX üzerinde kimi zaman googlenin kuluçka merkezinde geliştirilen ngx_pagespeed kullanmak isterseniz, uygulamayı derledikten ve kurulumu tamamladıktan sonra aşağıdaki kural setini uygulamanız siz hem en iyi performansı verecek hemde web sitenizde pagespeed kaynaklı sorunları yaşamayacaksınız.

/etc/nginx/conf.d/ içerisine aşağıdaki yapılandırmaları pagespeed.conf olarak eklemeniz yeterlidir.

pagespeed on;
pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

location ~ "\.pagespeed\.([a-z]\.)?[a-z]{2}\.[^.]{10}\.[^.]+" {
  add_header "" "";
}
location ~ "^/pagespeed_static/" { }
location ~ "^/ngx_pagespeed_beacon$" { }

pagespeed EnableFilters collapse_whitespace;
pagespeed EnableFilters insert_dns_prefetch;
pagespeed EnableFilters prioritize_critical_css;
pagespeed EnableFilters lazyload_images;
pagespeed EnableFilters local_storage_cache;
pagespeed EnableFilters make_google_analytics_async;
pagespeed EnableFilters extend_cache;
pagespeed EnableFilters remove_comments;
pagespeed EnableFilters elide_attributes;
pagespeed EnableFilters remove_quotes;
pagespeed EnableFilters trim_urls;
pagespeed EnableFilters rewrite_images;
pagespeed EnableFilters inline_images;
pagespeed EnableFilters recompress_images;
pagespeed EnableFilters convert_gif_to_png;
pagespeed EnableFilters convert_jpeg_to_progressive;
pagespeed EnableFilters recompress_jpeg;
pagespeed EnableFilters recompress_png;
pagespeed EnableFilters recompress_webp;
pagespeed EnableFilters strip_image_color_profile;
pagespeed EnableFilters strip_image_meta_data;
pagespeed EnableFilters jpeg_subsampling;
pagespeed EnableFilters convert_png_to_jpeg;
pagespeed EnableFilters resize_images;
pagespeed EnableFilters resize_rendered_image_dimensions;
pagespeed EnableFilters convert_jpeg_to_webp;
pagespeed EnableFilters convert_to_webp_lossless;
pagespeed ImageRecompressionQuality 70;
pagespeed JpegRecompressionQuality 70;
pagespeed JpegRecompressionQualityForSmallScreens 70;

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın