dotNet Uygulamaları İçin TLS Sürümlerinin Yükseltilmesi

Windows sistemlerde uygulamaların kullanmış olduğu TLS sürümlerinde PCI kurallarına göre değişiklik yapmamız gerekmekte, bu anlamda yapmamız gereken .net uygulamalarının kullandığı frameworkler üzerinde güçlü şifrelemelerin etkinleştirilmesi işlemidir.

Özellikle bağlantı sorunları yaşadığınız uygulamalarda kalıcı çözüme ulaştırabilecek bir yöntemdir. Bu düzenlemeleri yapmak için PowerShell terminalini kullanmamız gerekeceğini unutmayalım.

# 64 bit
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NetFramework\v4.0.30319' -Name 'SchUseStrongCrypto' -Value '1' -Type DWord


# 32 bit
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\.NetFramework\v4.0.30319' -Name 'SchUseStrongCrypto' -Value '1' -Type DWord 

Aktif edilmesi durumunda sistemde sadece TLS 1.0, TLS 1.1 ve TLS 1.2 kullanılacağını unutmayalım.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın