MYSQL Veri Tanımlamaya Giriş

DDL( Data Definition Language ) tablo veri veya şema veritabanı yapısını tanımlamak veya var olanı değiştirmek için kullanılır. mysql içerisinde kullanılabilen bu komutlar sistem içerisinde hemen yürürlüğe girerler.Yapacağınız bir hata veritabanınızın zarar görmesine neden olabilir.

Bazı komutlar

  • CREATE Veritabanında tablo oluşturmak için kullanılır
  • ALTER Veritabanının yapısını değiştirir
  • DROP Veritabanından bileşen siler(tablo veya şablon)
  • TRUNCATE Bir tabloda bulunan bütün kayıtları silmek için kullanılır.(tamamını değilde bir kısmını silmek için DELETE kullanılır)

Bir Kaç Örnek

CREATE : bir tablo oluşturmak için kullanılacak olan komuttur.

CREATE TABLE Kullanici ( KullanciID NUMBER, isim VARCHAR);

VARCHAR 0 ile 65,535 arasında veri tutar CHAR ise 0 ile 255 arasında veri tutar. NUMBER Sayı depolar DATE tarihi depolar

ALTER : sütun boyutu,anahtar kısıtlamaları vb işlemleri yapmamızı sağlar

ALTER TABLE Kullanici ADD CONSTRAINT NOT NULL PRIMARY KEY (KullaniciID);
  • CONSTRAINT Veri üzerindeki mantıksal sınırlamalar
  • PRIMARY KEY Birincil anahtar kısıtlayıcı anlamındadır. Aynı olmayan değerler girilmesini sağlar.Her kayıtın farklı tutulmasını sağlar
  • NOT NULL Veritabanın da ki tablolarındaki sütunların boş geçilmemesi isteniyorsa kullanılır

DROP : Bir tablo yada veri tabanı silmek için kullanılacak

DROP TABLE Kullanici;

TRUNCATE : bir tablonun komple silinmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

TRUNCATE TABLE Kullanici;