MikroTik’de NVIDIA GeForce Now için QoS Ayarları Nasıl Yapılır?

Uzak masaüstü sistemleri aracılığı ile bulutta bilgisayar oyunlarını oynamak son dönemde ciddi bir popülerlik kazandı, hal böyle olunca insanlar yeni sistemler toplamak yerine eski sistemleri üzerinde bağlantı kalitelerini iyileştirmeyi tercih ederek bu sistemleri kullanmayı tercih etti.

nvidiaPin

Ülkemizde ise Turkcell işbirliğinde NVIDIA GeForce Now kullanıma sunuldu, hem Ankara hem de İstanbul olmak üzere 2 adet aktif pop noktası ile düşük gecikmeli ve sıkıntısız bir şekilde oyun oynama imkanı sunuldu.

ADSL/VDSL kullanan arkadaşlar haricinde Cable ve Fiber bağlantılar ile internete çıkan kullanıcılar bu NVIDIA GeForce Now işbirliğinden oldukça hoşlandı.

temsiliPin

Peki network çok yoğun bir şekilde kullanılıyorsa GeForce Now kullanan birisi ne yapacak? Özellikle yoğun ağlarda bu bir çileye dönüşebiliyor. Anlık Loss ve Latency artmaları görülebiliyor. Bunların bir nebzede olsa önüne geçebilmek için işlemler yapabiliriz.

/queue simple 
add name=Geforce Now packet-marks=geforce-now-pkt target=192.168.88.0/24 comment=Geforce Now

/ip firewall address-list
add address=192.168.88.0/24 list=LOCAL

/ip firewall filter 

add action=add-dst-to-address-list address-list=Geforce-ip address-list-timeout=1d chain=forward dst-address-list=!LOCAL protocol=tcp dst-port=49003,49004,49005,49006 comment=Geforce #1
add action=add-dst-to-address-list address-list=Geforce-ip address-list-timeout=1d chain=forward dst-address-list=!LOCAL protocol=udp dst-port=49003,49004,49005,49006 comment=Geforce #2

/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-list=geforce-ip new-connection-mark=conn-geforce passthrough=yes comment=Geforce Now
add action=mark-packet chain=forward connection-mark=conn-geforce new-packet-mark=geforce-pkt passthrough=no src-address-list=LOCAL
add action=mark-packet chain=forward connection-mark=conn-geforce new-packet-mark=geforce-pkt passthrough=no dst-address-list=LOCAL

/queue tree
add limit-at=1G max-limit=50M name=queue1 parent=bridge queue=default
add limit-at=100k max-limit=100M name=prio8-untagged packet-mark=no-mark parent=queue1 queue=default
add limit-at=1G max-limit=1G name=prio3-gaming packet-mark=gaming parent=queue1 priority=3 queue=default

/ip firewall mangle
add action=mark-packet chain=postrouting connection-mark=gaming new-packet-mark=gaming passthrough=no

add action=mark-connection chain=postrouting comment=NVIDIA Geforce Now dst-port=49003,49004,49005,49006 new-connection-mark=gaming out-interface=bridge protocol=udp

Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra işaretli trafik dışında kalanlar için limit uygulanacak ve GeForce Now için darboğaz yaşanmayacaktır.

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın