Mikrotik

MikroTik Üzerinde Protokol Sınıflandırma Nasıl Yapılır?2 min read

Haz 12, 2021 3 min

MikroTik Üzerinde Protokol Sınıflandırma Nasıl Yapılır?2 min read

Okunur: 3 dakika

Router üzerinde gerekli güvenlik yapılandırmalarından önce bağlantı kurulacak TCP ve UDP servislerini belirleyip trafiği sınıflandıracağız. TCP ve UDP için hem kaynak bağlantı noktasını (genellikle 1024-65535) hem de hedef bağlantı noktasını kontrol ettiğimizi unutmayın.

Aşağıdaki kurallar dışında diğer bütün protokollerin geçersiz kalacağını unutmayınız. Kullandığınız protokolleri ayrıca listeye ekleyerek kullanabilirsiniz.

/ ip firewall mangle
add chain=prerouting protocol=tcp connection-state=new action=jump jump-target=tcp-services
add chain=prerouting protocol=udp connection-state=new action=jump jump-target=udp-services
add chain=prerouting connection-state=new action=jump jump-target=other-services

# TCP Services
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=20-21 action=mark-connection new-connection-mark=ftp passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=513-65535 dst-port=22 action=mark-connection new-connection-mark=ssh passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=23 action=mark-connection new-connection-mark=telnet passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=25 action=mark-connection new-connection-mark=smtp passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=53 dst-port=53 action=mark-connection new-connection-mark=dns passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=53 action=mark-connection new-connection-mark=dns passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=80 action=mark-connection new-connection-mark=http passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=110 action=mark-connection new-connection-mark=pop3 passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=113 action=mark-connection new-connection-mark=auth passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=119 action=mark-connection new-connection-mark=nntp passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=143 action=mark-connection new-connection-mark=imap passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=161-162 action=mark-connection new-connection-mark=snmp passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=443 action=mark-connection new-connection-mark=https passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=465 action=mark-connection new-connection-mark=smtps passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=993 action=mark-connection new-connection-mark=imaps passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=995 action=mark-connection new-connection-mark=pop3s passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=1723 action=mark-connection new-connection-mark=pptp passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=2379 action=mark-connection new-connection-mark=kgs passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=3128 action=mark-connection new-connection-mark=proxy passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=3389 action=mark-connection new-connection-mark=win-ts passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=4242-4243 action=mark-connection new-connection-mark=emule passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=4661-4662 dst-port=1024-65535 action=mark-connection new-connection-mark=overnet passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=4711 dst-port=1024-65535 action=mark-connection new-connection-mark=emule passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=5900-5901 action=mark-connection new-connection-mark=vnc passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=6667-6669 action=mark-connection new-connection-mark=irc passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=6881-6889 action=mark-connection new-connection-mark=bittorrent passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=8080 action=mark-connection new-connection-mark=http passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=8291 action=mark-connection new-connection-mark=winbox passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp action=mark-connection new-connection-mark=other-tcp passthrough=no

# UDP Services
add chain=udp-services protocol=udp src-port=1024-65535 dst-port=53 action=mark-connection new-connection-mark=dns passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=1024-65535 dst-port=123 action=mark-connection new-connection-mark=ntp passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=1024-65535 dst-port=1701 action=mark-connection new-connection-mark=l2tp passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=1024-65535 dst-port=4665 action=mark-connection new-connection-mark=emule passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=1024-65535 dst-port=4672 action=mark-connection new-connection-mark=emule passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=4672 dst-port=1024-65535 action=mark-connection new-connection-mark=emule passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=1024-65535 dst-port=12053 action=mark-connection new-connection-mark=overnet passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=12053 dst-port=1024-65535 action=mark-connection new-connection-mark=overnet passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=36725 dst-port=1024-65535 action=mark-connection new-connection-mark=skype passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp connection-state=new action=mark-connection new-connection-mark=other-udp passthrough=no

# Others
add chain=other-services protocol=icmp icmp-options=8:0-255 action=mark-connection new-connection-mark=ping passthrough=no
add chain=other-services protocol=gre action=mark-connection new-connection-mark=gre passthrough=no
add chain=other-services action=mark-connection new-connection-mark=other passthrough=no

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel