MikroTik Üzerinde Protokol Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

Router üzerinde gerekli güvenlik yapılandırmalarından önce bağlantı kurulacak TCP ve UDP servislerini belirleyip trafiği sınıflandıracağız. TCP ve UDP için hem kaynak bağlantı noktasını (genellikle 1024-65535) hem de hedef bağlantı noktasını kontrol ettiğimizi unutmayın.

Aşağıdaki kurallar dışında diğer bütün protokollerin geçersiz kalacağını unutmayınız. Kullandığınız protokolleri ayrıca listeye ekleyerek kullanabilirsiniz.

/ ip firewall mangle
add chain=prerouting protocol=tcp connection-state=new action=jump jump-target=tcp-services
add chain=prerouting protocol=udp connection-state=new action=jump jump-target=udp-services
add chain=prerouting connection-state=new action=jump jump-target=other-services

# TCP Services
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=20-21 action=mark-connection new-connection-mark=ftp passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=513-65535 dst-port=22 action=mark-connection new-connection-mark=ssh passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=23 action=mark-connection new-connection-mark=telnet passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=25 action=mark-connection new-connection-mark=smtp passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=53 dst-port=53 action=mark-connection new-connection-mark=dns passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=53 action=mark-connection new-connection-mark=dns passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=80 action=mark-connection new-connection-mark=http passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=110 action=mark-connection new-connection-mark=pop3 passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=113 action=mark-connection new-connection-mark=auth passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=119 action=mark-connection new-connection-mark=nntp passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=143 action=mark-connection new-connection-mark=imap passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=161-162 action=mark-connection new-connection-mark=snmp passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=443 action=mark-connection new-connection-mark=https passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=465 action=mark-connection new-connection-mark=smtps passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=993 action=mark-connection new-connection-mark=imaps passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=995 action=mark-connection new-connection-mark=pop3s passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=1723 action=mark-connection new-connection-mark=pptp passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=2379 action=mark-connection new-connection-mark=kgs passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=3128 action=mark-connection new-connection-mark=proxy passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=3389 action=mark-connection new-connection-mark=win-ts passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=4242-4243 action=mark-connection new-connection-mark=emule passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=4661-4662 dst-port=1024-65535 action=mark-connection new-connection-mark=overnet passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=4711 dst-port=1024-65535 action=mark-connection new-connection-mark=emule passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=5900-5901 action=mark-connection new-connection-mark=vnc passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=6667-6669 action=mark-connection new-connection-mark=irc passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=6881-6889 action=mark-connection new-connection-mark=bittorrent passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=8080 action=mark-connection new-connection-mark=http passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp src-port=1024-65535 dst-port=8291 action=mark-connection new-connection-mark=winbox passthrough=no
add chain=tcp-services protocol=tcp action=mark-connection new-connection-mark=other-tcp passthrough=no

# UDP Services
add chain=udp-services protocol=udp src-port=1024-65535 dst-port=53 action=mark-connection new-connection-mark=dns passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=1024-65535 dst-port=123 action=mark-connection new-connection-mark=ntp passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=1024-65535 dst-port=1701 action=mark-connection new-connection-mark=l2tp passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=1024-65535 dst-port=4665 action=mark-connection new-connection-mark=emule passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=1024-65535 dst-port=4672 action=mark-connection new-connection-mark=emule passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=4672 dst-port=1024-65535 action=mark-connection new-connection-mark=emule passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=1024-65535 dst-port=12053 action=mark-connection new-connection-mark=overnet passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=12053 dst-port=1024-65535 action=mark-connection new-connection-mark=overnet passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp src-port=36725 dst-port=1024-65535 action=mark-connection new-connection-mark=skype passthrough=no
add chain=udp-services protocol=udp connection-state=new action=mark-connection new-connection-mark=other-udp passthrough=no

# Others
add chain=other-services protocol=icmp icmp-options=8:0-255 action=mark-connection new-connection-mark=ping passthrough=no
add chain=other-services protocol=gre action=mark-connection new-connection-mark=gre passthrough=no
add chain=other-services action=mark-connection new-connection-mark=other passthrough=no

Sistem Uzmanı, Linux Hacısı, El-Kernel

Yorum yapın